Thư viện

Công văn số 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 v/v Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Công văn số 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 v/v Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN...
Xem tiếp
Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Ngày 15/06/2015 Bộ tài chính ban hành thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia...
Xem tiếp
Hạch toán chi phí lãi vay cá nhân

Hạch toán chi phí lãi vay cá nhân

IAC Hà Nội xin giới thiệu các điều kiện để hạch toán chi phí lãi vay cá nhân. Trường hợp trong năm,...
Xem tiếp
Thủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu

Thủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) hư hỏng,...
Xem tiếp
Lương tăng ca vượt 200 giờ

Lương tăng ca vượt 200 giờ

Lương tăng ca vượt quy định được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp nếu có lý do chính đáng. Theo...
Xem tiếp
Xử lý hóa đơn bỏ trốn

Xử lý hóa đơn bỏ trốn

Hóa đơn Doanh nghiệp bỏ trốn xử lý như thế nào? Trước tiên bạn cần chờ thông báo của cơ quan thuế, nếu...
Xem tiếp
Thủ tục đặt in hóa đơn 2015

Thủ tục đặt in hóa đơn 2015

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn theo tinh thần Công văn 767/TCT-CS (sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC) I.Thủ...
Xem tiếp
Mẫu 08 Đăng ký thuế

Mẫu 08 Đăng ký thuế

Mẫu 08 đăng ký thuế, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Lưu...
Xem tiếp
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiện nay Bộ Tài Chính đang soạn thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán dành cho Doanh nghiệp...
Xem tiếp
Mẫu 06 phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Mẫu 06 phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Các Doanh nghiệp mới thành lập hoặc Doanh nghiệp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng...
Xem tiếp
X