Thư viện

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn cũ

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn cũ

Trường hợp Tổ chức kinh doanh thay đổi tên công ty, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan...
Xem tiếp
Mẫu đăng ký người phụ thuộc mới nhất 16/ĐK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc mới nhất 16/ĐK-TNCN

Mẫu đăng ký người phụ thuộc mới nhất 16/ĐK-TNCN theo thông tư 156/2013/TT-BTC. ...
Xem tiếp
X