Quản lý thuế

Mẫu 08 Đăng ký thuế

Mẫu 08 Đăng ký thuế

Mẫu 08 đăng ký thuế, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Lưu...
Xem tiếp
Thủ tục doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những thủ tục gì? Sau đây IAC Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn các giấy tờ...
Xem tiếp
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2015

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2015

Mẫu C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư 119/2014/TT-BTC. GIẤY NỘP TIỀN...
Xem tiếp
Mục lục ngân sách thường gặp

Mục lục ngân sách thường gặp

IAC Hà Nội trích gửi các bạn hệ thống mã chương, mã tiểu mục (nội dung kinh tế) thường gặp như sau: 1. Một...
Xem tiếp
Bổ sung tiểu mục 4628 TT 144/2011/T-BTC

Bổ sung tiểu mục 4628 TT 144/2011/T-BTC

Ngày 21 tháng 10 năm 2011 Bộ tài chính ban hành TT 144/2011/T-BTC sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách...
Xem tiếp
Tiểu mục 4911 phạt chậm nộp Thông tư 97/2013/T-BTC

Tiểu mục 4911 phạt chậm nộp Thông tư 97/2013/T-BTC

Ngày 23/7/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách NN mới. Một...
Xem tiếp
Mục lục ngân sách NN QĐ số 33/2008/QĐ-BTC

Mục lục ngân sách NN QĐ số 33/2008/QĐ-BTC

Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước bao gồm Mã số Chương, mã số ngành kinh tế, mã số nội dung kinh tế,...
Xem tiếp
X