Thuế TNCN

Thuế TNDN, thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp

Thuế TNDN, thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp

Hoạt động chuyển nhượng vốn là hoạt động mua bán quyền sở hữu của các tổ chức, cá nhân trong một pháp...
Xem tiếp
Miễn phạt khi quyết toán thuế TNCN trễ quá 5 năm

Miễn phạt khi quyết toán thuế TNCN trễ quá 5 năm

Không ít các doanh nghiệp không thực hiện quyết toán thuế theo năm mà để trễ đến 5 năm. Hiện nay, theo...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Mua nhà cho chuyên gia nước ngoài và quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN?

Hiện nay, DN nước ngoài đang đầu tư mạnh vào Việt Nam, số lượng các chuyên gia người nước ngoài sang...
Xem tiếp
Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2018

Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2018

Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu...
Xem tiếp
Chi riêng tiền nghỉ mát cho từng người phải khấu trừ thuế TNCN?

Chi riêng tiền nghỉ mát cho từng người phải khấu trừ thuế TNCN?

Hàng năm, các doanh nghiệp thường có ngân sách du lịch hay còn gọi là khoản phúc lợi cho người lao động...
Xem tiếp
Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính

Kỳ tính thuế TNCN không được chuyển đổi theo năm tài chính

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng được quy định cụ thể tại khoản 1a, điều...
Xem tiếp
Khoản bảo hiểm doanh nghiệp tài trợ có được khấu trừ khi tính thuế TNDN, TNCN không?

Khoản bảo hiểm doanh nghiệp tài trợ có được khấu trừ khi tính thuế TNDN, TNCN không?

Nhiều doanh nghiệp để xây dựng một chiến lược duy trì nhân sự hiệu quả khi mà đời sống xã hội ngày càng...
Xem tiếp
Phương án tối ưu: Cách tính thuế TNCN của lao động thời vụ

Phương án tối ưu: Cách tính thuế TNCN của lao động thời vụ

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động mùa vụ, CTV, part-time thay cho việc sử dụng lao động...
Xem tiếp
[HỎI – ĐÁP] Thuế TNCN của lao động nước ngoài tại Việt Nam

[HỎI – ĐÁP] Thuế TNCN của lao động nước ngoài tại Việt Nam

Tình huống: Công ty A ở nước ngoài (đã ký kiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam) ký kết hợp đồng...
Xem tiếp
X