Thuế TNDN

Một số lưu ý về chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Một số lưu ý về chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Nội dung chi tiết về các khoản chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN được quy định tại Điều 6 Thông...
Xem tiếp
3 lưu ý về Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

3 lưu ý về Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

Nội dung chi tiết về doanh thu tính thuế TNDN được quy định tại Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Điều...
Xem tiếp
Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2016

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2016

 Trong năm 2016, về cơ bản Chính phủ và Bộ Tài chính không ban hành văn bản pháp quy mới sửa đổi, bổ...
Xem tiếp
Thông tư mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư mới nhất về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung một số điểm mới về  luật thuế thuế TNDN mới nhất áp dụng...
Xem tiếp
Khấu hao TSCĐ trên đất thuê

Khấu hao TSCĐ trên đất thuê

Trích khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê theo thông tư 45/2013/TT-BTC hay theo thời hạn thuê đất? Khi...
Xem tiếp
Cách hạch toán chi phí không hợp lý cho Doanh nghiệp

Cách hạch toán chi phí không hợp lý cho Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nào cũng tồn tại chi phí không có hóa đơn, chứng từ. Các chi phí này sẽ bị loại ra khi tính...
Xem tiếp
Lương tăng ca vượt 200 giờ

Lương tăng ca vượt 200 giờ

Lương tăng ca vượt quy định được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp nếu có lý do chính đáng. Theo...
Xem tiếp
X