Tờ khai thuế môn bài


Tờ khai thuế môn bài theo TT 156/2013/TT-BTC.

Chú ý:

  • Nếu đơn vị đang SXKD trong năm không có sự thay đổi về vốn đăng ký so với kỳ tính thuế trước thì đơn vị không cần thực hiện bước này.
  • Nếu đơn vị đang SXKD trong năm có sự thay đổi về vốn đăng ký so với kỳ tính thuế trước thì đơn vị phải nộp mẫu 01/MBAI chậm nhất ngày 31/12 của năm thay đổi.

Các bạn tải về tờ khai mẫu có hướng dẫn TẠI ĐÂY.

Từ 18/8/2015 tờ khai thuế Môn bài đã có trong ứng dụng HTKK.

Tải HTKK mới nhất tại đây.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: 2015

[02]  Lần đầu      [ ]           [03]  Bổ sung lần thứ  [ ]

[04] Người nộp thuế : …Điền tên Công ty……………………

[05] Mã số thuế:……………Điền mã số thuế Công ty………..

[06] Địa chỉ: ………………..Điền địa chỉ Công ty……………..

[07] Quận/huyện: Điền quận/huyện nơi đơn vị SXKD  [08] Tỉnh/Thành phố: Điền tỉnh/TP tại nơi đơn vị SXKD

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………

(Từ chỉ tiêu [12] đến chỉ tiêu [20] là phần dành cho Đại lý thuế, nếu không phải thì chúng ta bỏ qua phần này)

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt  Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng Bậc môn bài Mức thuế môn bài
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
  

1

Người nộp thuế môn bài

.Điền tên Công ty………..

[22] Điền theo quyết định 33/2008/QĐ-BTC Điền vốn đăng ký theo hướng dẫn tại bước 1 Điền bậc thuế môn bài đã xác định ở bước 1 Điền số tiền thuế môn bài tương ứng với bậc thuế đã xác định ở bước 1
  

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

……..ghi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính………..

[23]

 

3 Tổng số thuế môn bài phải nộp [24] Điền tổng số tiền phải nộp

 

 


Bài viết liên quan
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

Theo các quy định đã nêu tại bài viết trước Giao dịch liên kết là gì?, giao dịch liên kết được hiểu là...
Xem tiếp
Giao dich liên kết là gì?

Giao dich liên kết là gì?

Nhằm đưa ra quy chế quản lý đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy...
Xem tiếp
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Để giúp các bạn hiểu rõ và dễ nhớ hơn, IACHN đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại hồ sơ (tờ khai) khai...
Xem tiếp
Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Những điểm mới về Lệ phí môn bài năm 2017

Ngày 04/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017....
Xem tiếp
Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Tháng 9/2017 – Tháng Cập nhật văn bản thuế mới nhất

Công văn mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế...
Xem tiếp
Mua bán, quảng cáo trên mạng, khai nộp thuế như thế nào?

Mua bán, quảng cáo trên mạng, khai nộp thuế như thế nào?

Thời gian gần đây người làm kinh doanh online đang quan tâm về chính sách thu thuế đối với các cá nhân/...
Xem tiếp
X