Tờ khai thuế môn bài


Ngày đăng: 19/08/2015

Tờ khai thuế môn bài theo TT 156/2013/TT-BTC.

Chú ý:

  • Nếu đơn vị đang SXKD trong năm không có sự thay đổi về vốn đăng ký so với kỳ tính thuế trước thì đơn vị không cần thực hiện bước này.
  • Nếu đơn vị đang SXKD trong năm có sự thay đổi về vốn đăng ký so với kỳ tính thuế trước thì đơn vị phải nộp mẫu 01/MBAI chậm nhất ngày 31/12 của năm thay đổi.

Các bạn tải về tờ khai mẫu có hướng dẫn TẠI ĐÂY.

Từ 18/8/2015 tờ khai thuế Môn bài đã có trong ứng dụng HTKK.

Tải HTKK mới nhất tại đây.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: 2015

[02]  Lần đầu      [ ]           [03]  Bổ sung lần thứ  [ ]

[04] Người nộp thuế : …Điền tên Công ty……………………

[05] Mã số thuế:……………Điền mã số thuế Công ty………..

[06] Địa chỉ: ………………..Điền địa chỉ Công ty……………..

[07] Quận/huyện: Điền quận/huyện nơi đơn vị SXKD  [08] Tỉnh/Thành phố: Điền tỉnh/TP tại nơi đơn vị SXKD

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………

(Từ chỉ tiêu [12] đến chỉ tiêu [20] là phần dành cho Đại lý thuế, nếu không phải thì chúng ta bỏ qua phần này)

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt  Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng Bậc môn bài Mức thuế môn bài
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
  

1

Người nộp thuế môn bài

.Điền tên Công ty………..

[22] Điền theo quyết định 33/2008/QĐ-BTC Điền vốn đăng ký theo hướng dẫn tại bước 1 Điền bậc thuế môn bài đã xác định ở bước 1 Điền số tiền thuế môn bài tương ứng với bậc thuế đã xác định ở bước 1
  

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

……..ghi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính………..

[23]

 

3 Tổng số thuế môn bài phải nộp [24] Điền tổng số tiền phải nộp

 

 


Bài viết liên quan
Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách kê khai...
Xem tiếp
Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Cách kê khai, tính và nộp thuế nhà thầu năm 2018

Tiếp tục chủ đề thuế nhà thầu, trong bài viết số 2 về chủ đề này, IACHN chia sẻ tới bạn đọc về cách kế...
Xem tiếp
Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Hiểu tất tần tật về thuế nhà thầu

Thuế  nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo...
Xem tiếp
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai trong trường hợp nào?

Bạn hiểu như thế nào về Thuế vãng lai? Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng...
Xem tiếp
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

Theo các quy định đã nêu tại bài viết trước Giao dịch liên kết là gì?, giao dịch liên kết được hiểu là...
Xem tiếp
X