[Update 2018] Bổ sung quy định mới về khai hải quan và chính sách Xuất Nhập khẩu


Ngày đăng: 03/07/2018

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định quan trọng của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Những quy định mới bổ sung như sau:

 • Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan bắt buộc nộp trực tuyến, không tiếp nhận bản giấy (khoản 2 Điều 1).
 • Bổ sung quy định về các trường hợp bị từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan (khoản 3 Điều 1).
 • Bổ sung nhiều chứng từ phải nộp trong hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt, hàng xuất khẩu cũng phải nộp hóa đơn thương mại tương tự hàng nhập khẩu (khoản 5 Điều 1).
 • Bổ sung quy định về những chứng từ, hồ sơ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bắt buộc lưu giữ tại doanh nghiệp (khoản 6 Điều 1).
 • Về khai hải quan, đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, SXXK và sản phẩm gia công, SXXK bắt buộc phải khai rõ mã nguyên liệu và mã sản phẩm xuất khẩu (khoản 7 Điều 1).
 • Trên tờ khai xuất khẩu, doanh nghiệp phải khai đầy đủ số hiệu container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu theo mẫu số 02 Phụ lục II (khoản 7 Điều 1).
 • Trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai nhập khẩu hoặc nhiều vận đơn khai trên một tờ khai nhập khẩu hoặc không có vận đơn thì phải khai theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II (khoản 7 Điều 1).
 • Bổ sung trường hợp bắt buộc hủy tờ khai hải quan, như: không có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành tại thời điểm đăng ký tờ khai; hàng hóa không đáp ứng quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành và buộc tái xuất hoặc tiêu hủy (khoản 11 Điều 1).
 • Bổ sung quy định về các trường hợp bị xem là đủ căn cứ bác bỏ trị giá khai báo (khoản 14 Điều 1).
 • Bổ sung yêu cầu phải thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ hợp đồng gia công, cùng nơi thông báo cơ sở gia công (khoản 36 Điều 1).
 • Bổ sung yêu cầu phải quyết toán nguyên liệu, vật tư xuất khẩu để sản xuất hàng gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX (khoản 47 Điều 1).


Bài viết liên quan
6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

6 việc Kế toán phải làm trong tháng 9/2018

Tháng 9 sắp hết rồi, hoạt động kế toán của doanh nghiệp bạn đã hoàn tất 6 công việc bắt buộc sau chưa?...
Xem tiếp
Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Tiếp nhận nợ thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trong 45 ngày có quyết định sát nhập

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sát nhập vào một công ty khác...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
Tổng hợp 37 chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN

Tổng hợp 37 chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN

Bài viết sẽ tổng hợp tất cả các chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và mức khống...
Xem tiếp
Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập

Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập thường băn khoăn về Thủ tục nộp thuế môn bài lần? Sang năm 2018, có nhiều...
Xem tiếp
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Bài viết sẽ bàn về tờ khai lệ phí môn bài đối với cả doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới...
Xem tiếp
X