Ưu đãi thuế đối với DN nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn TP Bắc Ninh


Ngày đăng: 01/10/2018

Theo Quyết định 2088/QĐ-TTG ngày 25/12/2017, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Bắc Ninh. 

Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:

 

Như vậy một số công ty nằm trong khu công nghiệp quế võ( Khu mở rộng) thuộc địa bàn các xã Nam Sơn, xã Văn Dương…thuộc địa bàn Thành phố Bắc Ninh sẽ không được hưởng ưu đãi về thực hiện đầu tư trong khu công nghiệp.

 DN thành lập trước ngày 25/12/2017 có tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi hay không ?

– Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ

– Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

– Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định cụ thể về bảo đảm đầu tư kinh doanh như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I (ngày 25/12/2017) thì các dự án đầu tư được thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư từ ngày 25/12/2017 trên địa bàn này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn. Các dự án đầu tư thành lập trước ngày 25/12/2017 thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 25/12/2017 và được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP nêu trên.


GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 


Bài viết liên quan
10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập

10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập

Công ty mới thành lập cần làm những gì? Đó là những lo lắng, băn khoăn mà hầu hết các chủ doanh nghiệp...
Xem tiếp
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019: Luật Kế toán 2003, Luật kế...
Xem tiếp
Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Cách kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách kê khai...
Xem tiếp
Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Tuyển dụng Kế toán mức lương hấp dẫn

Hiện nay, khách hàng của IACHN, một nhà hàng tại Tô Ngọc Vân, Hà Nội đang cần tìm kiếm vị trí Chuyên...
Xem tiếp
Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Miễn đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
X