Xử lý hóa đơn bỏ trốn


Hóa đơn Doanh nghiệp bỏ trốn xử lý như thế nào?

Trước tiên bạn cần chờ thông báo của cơ quan thuế, nếu hóa đơn sau ngày doanh nghiệp bỏ trốn thì hóa đơn này sẽ không hợp lệ và sẽ không đươc khấu trừ và tính thuế khi tính thuế TNDN nếu hóa đơn bên bạn mua bán trước thời điểm doanh nghiệp bỏ trốn thì cục thuế sẽ xem xét đối chiếu với hoạt động kinh doanh để kiểm tra xác minh.
– Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác minh hóa đơn của bạn không được chấp nhận bạn cần làm lại như sau:
+ Làmtờ khai điều chỉnh thuế GTGT của kỳ tính thuế ( kỳ kê khai hóa đơn bỏ trốn),
+ Tổng hợp bổ sung vào tờ khai thuế quý 2( hoặc tháng 6) năm 2015
+ Làm lại tờ khai quyết toán thuê thu nhập doanh nghiệp năm 2014( tổng hợp điều chỉnh trên chỉ tiêu B4 của tờ khai quyết toán).
Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại công văn số 44257/CT Hà Nội và Công văn 11797/CT Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 


Bài viết liên quan
KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

KINH NGHIỆM điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót

Các doanh nghiệp thường phát sinh các khoản thuế phải nộp như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Sau khi...
Xem tiếp
Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi đồng phục có được xác định là chi phí được trừ không? Là khoản chi thường xuất hiện trong bất cứ...
Xem tiếp
Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng...
Xem tiếp
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp...
Xem tiếp
Miễn thuế TNCN với quà tặng tiền mặt và tính thuế TNCN với quà tặng BĐS

Miễn thuế TNCN với quà tặng tiền mặt và tính thuế TNCN với quà tặng BĐS

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN 04/2007/QH12 , quà tặng là Bất động sản (nhà cửa, đất...
Xem tiếp
Chưa bị khấu trừ thuế thu nhập vãng lai sẽ không được ủy quyền quyết toán

Chưa bị khấu trừ thuế thu nhập vãng lai sẽ không được ủy quyền quyết toán

Công văn số 4885/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán đối với cá...
Xem tiếp
X