Xuất hóa đơn hàng khuyến mại, dùng thử, tặng kèm 2015


Ngày đăng: 28/08/2015

Hướng dẫn xử lý thuế trong trường hợp bán hàng khuyến mại, tặng kèm hoặc xuất hàng hóa đi bảo hành, dùng thử.

1. Lập hóa đơn hàng khuyến mại:

Căn cứ khoản b, điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Hàng hóa khuyến mại, dùng thử tặng kèm phải xuất hóa đơn;

→ Vật tư, hàng hóa xuất đi bảo hành thì không phải xuất hóa đơn

2. Hồ sơ chi phí được trừ:

Hàng khuyến mại, dùng thử thì phải đăng ký chương trình với Sở Công Thương theo Nghị định 37/2006/NĐ-CP . Trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (không đăng ký với Sở Công thương) thì phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT như bán hàng cho khách hàng.

– Hàng đi bảo hành: 

+ Phiếu xuất kho hàng bảo hành;

+ Hàng bảo hành đúng quy định chính sách bảo hành;

+ Biên bản sửa chữa, nghiệm thu bảo hành;

3. Hướng dẫn lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT:

– Cách lập hóa đơn hàng khuyến mại, tặng kèm:

+ Nếu hóa đơn có hàng không khuyến mại thì viết hóa đơn cho các mặt hàng này như bình thường;

+ Đối với hàng khuyến mại: ghi rõ tên hàng hóa và mở ngoặc khuyến mại hoặc tặng kèm…; ghi rõ số lượng, cột đơn giá và thành tiền gạch chéo.

Các bạn xem ví dụ mẫu sau:

– Kê khai thuế:

+ Từ 2015, không cần bảng kê hóa đơn chứng từ vì vậy, hóa đơn hàng khuyến mại đúng quy định chỉ cần liêt kê trong danh sách để theo dõi, không ảnh hưởng đến tờ khai thuế GTGT;

+ Trường hợp không đăng ký với Sở Công thương theo quy định thì viết hóa đơn với đơn giá, thành tiền và tính thuế GTGT như hàng bán bình thường.

Tham khảo thêm một số dịch vụ thuế tại IAC:

 Nguồn: http://iachanoi.com/


Bài viết liên quan
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...
Xem tiếp
Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được triển khai rông rãi và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa hoá đơn cũ và hoá đơn điện tử nên không tránh khỏi trường...
Xem tiếp
Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hiện nay hoá đơn điện tử đang được áp dụng rộng rãi do những tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, do là...
Xem tiếp
Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

Hoá đơn điện tử đã khắc phục nhiều bất cập của hoá đơn thông thường cho cả phía doanh nghiệp và phía...
Xem tiếp
X