Xuất hóa đơn hàng khuyến mại, dùng thử, tặng kèm 2015


Hướng dẫn xử lý thuế trong trường hợp bán hàng khuyến mại, tặng kèm hoặc xuất hàng hóa đi bảo hành, dùng thử.

1. Lập hóa đơn hàng khuyến mại:

Căn cứ khoản b, điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Hàng hóa khuyến mại, dùng thử tặng kèm phải xuất hóa đơn;

→ Vật tư, hàng hóa xuất đi bảo hành thì không phải xuất hóa đơn

2. Hồ sơ chi phí được trừ:

Hàng khuyến mại, dùng thử thì phải đăng ký chương trình với Sở Công Thương theo Nghị định 37/2006/NĐ-CP . Trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (không đăng ký với Sở Công thương) thì phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT như bán hàng cho khách hàng.

– Hàng đi bảo hành: 

+ Phiếu xuất kho hàng bảo hành;

+ Hàng bảo hành đúng quy định chính sách bảo hành;

+ Biên bản sửa chữa, nghiệm thu bảo hành;

3. Hướng dẫn lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT:

– Cách lập hóa đơn hàng khuyến mại, tặng kèm:

+ Nếu hóa đơn có hàng không khuyến mại thì viết hóa đơn cho các mặt hàng này như bình thường;

+ Đối với hàng khuyến mại: ghi rõ tên hàng hóa và mở ngoặc khuyến mại hoặc tặng kèm…; ghi rõ số lượng, cột đơn giá và thành tiền gạch chéo.

Các bạn xem ví dụ mẫu sau:

– Kê khai thuế:

+ Từ 2015, không cần bảng kê hóa đơn chứng từ vì vậy, hóa đơn hàng khuyến mại đúng quy định chỉ cần liêt kê trong danh sách để theo dõi, không ảnh hưởng đến tờ khai thuế GTGT;

+ Trường hợp không đăng ký với Sở Công thương theo quy định thì viết hóa đơn với đơn giá, thành tiền và tính thuế GTGT như hàng bán bình thường.

Tham khảo thêm một số dịch vụ thuế tại IAC:

 Nguồn: http://iachanoi.com/


Bài viết liên quan
Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Lập chung hóa đơn cho quà tặng trên 200.000 đồng

Theo quy định tại khoản 7, khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BT, khi tặng quà cho khách hàng vào dịp...
Xem tiếp
Chuyển đổi hóa đơn điện tử để làm chứng từ đi đường, phải do bên bán thực hiện

Chuyển đổi hóa đơn điện tử để làm chứng từ đi đường, phải do bên bán thực hiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn...
Xem tiếp
Hóa đơn in ký tự “&” thành “và” vẫn được chấp nhận

Hóa đơn in ký tự “&” thành “và” vẫn được chấp nhận

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC , hóa đơn nếu ghi sai tên, địa chỉ của người...
Xem tiếp
Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng

Theo quy định quản lý và sử dụng hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn của dịch vụ được quy định rất cụ thể...
Xem tiếp
Hướng dẫn Kê khai hoá đơn bỏ sót, hoá đơn điều chỉnh cực nhanh

Hướng dẫn Kê khai hoá đơn bỏ sót, hoá đơn điều chỉnh cực nhanh

Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4943/TCT-KK V/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ...
Xem tiếp
KẾ TOÁN – TRƯỜNG HỢP MUA HÀNG KHÔNG CẦN HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO

KẾ TOÁN – TRƯỜNG HỢP MUA HÀNG KHÔNG CẦN HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO

Bạn đã bao giờ mua hàng không cần hoá đơn đầu vào cho công ty/ doanh nghiệp chưa? Bạn có biết: Trong...
Xem tiếp
X