email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
5 dấu mốc thời gian tháng 8 Kế toán phải biết - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

5 dấu mốc thời gian tháng 8 Kế toán phải biết

5 dấu mốc thời gian tháng 8 Kế toán phải biết

Tháng 8/2018 Kế toán cần nhớ các thời hạn nào nộp/báo cáo và kê khai thuế, hóa đơn? Bài viết điểm lại các dáu mốc thời gian mà Kế toán doanh nghiệp cần lưu ý trong tháng 8 này nhé.

 1.Thông báo biến động nhân sự

Trước ngày 03-8-2018: Thông báo tình hình biến động lao động theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Hồ sơ khai thuế TNCN tháng 7?

Hạn cuối là ngày 20-8-2018: Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 7-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

3. Nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 7?

Hạn cuối là ngày 20-8-2018: Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 7-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

Hạn cuối là ngày 20-8-2018.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

5. Bảo hiểm? 

Hạn cuối là ngày 31-8-2018: Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
Cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động: Đóng kinh phí công đoàn.
Dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X