email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Bài Viết Mới - Dịch vụ kiểm toán IAC Hà Nội

Mới nhất

Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Thông tư số 92/2015/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân

Ngày 15/06/2015 Bộ tài chính ban hành thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia...
Xem tiếp
Hạch toán chi phí lãi vay cá nhân

Hạch toán chi phí lãi vay cá nhân

IAC Hà Nội xin giới thiệu các điều kiện để hạch toán chi phí lãi vay cá nhân. Trường hợp trong năm,...
Xem tiếp
Thủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu

Thủ tục thanh lý TSCĐ hư hỏng, lạc hậu

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) hư hỏng,...
Xem tiếp
Quyền lợi khách hàng

Quyền lợi khách hàng

...
Xem tiếp