email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
BẢN TIN THUẾ THÁNG 12.2021 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12.2021

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12.2021

Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân cho thuê tài sản

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

 • Điểm nổi bật nhất là sự thay đổi về cách tính doanh thu xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân kinh doanh cũng như cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản.
  “3. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 9 như sau:
  “c) Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch”.
 • Như vậy trong năm dương lịch cá nhân chỉ có doanh thu từ cho thuê tài sản dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế. (Tương tự với thông tư 92/2015/TT-BTC).
  Trước đây, tại Thông tư 40/2021/TT-BTC (sửa đổi Thông tư 92/2015/TT-BTC), doanh thu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế là doanh thu quy đổi tương ứng của 12 tháng.
 • Thông tư 100 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, vì vậy người nộp thuế vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC trong thời gian từ ngày 01 tháng 08 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Sắp có cơ chế, chính sách tăng thời gian làm thêm giờ/tháng

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 155/NQ-CP ngày 08/12/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021.

download
 • Theo đó, tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần khẩn trương hoàn thành cơ chế, chính sách điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 với điều kiện đảm bảo tổng số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.
 • Hiện nay, theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì người lao động chỉ được làm thêm 40 giờ/tháng và không quá 200 giờ/năm tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất áp dụng thời giờ làm việc bình thường theo tuần (8h/ ngày và một tuần nghỉ tối thiểu 24h).
 • Chỉ có một số doanh nghiệp xây dựng kế hoạch làm việc, trong đó có những ngày làm việc chuẩn khác với thời giờ làm việc bình thường theo tuần (ví dụ như 12h/ngày hoặc 4h/ngày), thì thời gian làm thêm tối đa được cho phép là 40 giờ/tháng và không quá 300 giờ/năm. Kế hoạch làm việc phải tuân thủ theo các hướng dẫn tại thông tư số 18/2021/TT-BTC và chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực sản xuất thời vụ hoặc gia công theo đơn hàng.

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 • Một số vi phạm sẽ bị tăng nặng mức phạt kể từ 1/1/2022, gồm:
  Đầu tư, kinh doanh trong các ngành nghề bị cấm, phạt từ 200 – 300 triệu đồng (trước đây: từ 30 – 40 triệu đồng);
  Không đáp ứng các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư, phạt từ 100 – 200 triệu, (trước đây: từ 30 – 40 triệu đồng);
 • Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khi không đáp ứng điều kiện, phạt từ 80 – 100 triệu đồng, (trước đây: từ 30 – 40 triệu đồng).
 • Không thông báo cơ quan đăng ký đầu tư khi chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành trong thời hạn 7 ngày làm việc, phạt từ 30 – 50 triệu đồng, thay vì mức cũ chỉ từ 5 – 10 triệu đồng.
 • Không thông báo cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư, phạt từ 30 – 50 triệu đồng, (trước đây: từ 20 – 30 triệu đồng).

Bộ Tài chính đang đề xuất thay đổi quy định tạm nộp số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán

Theo quy định tại Điểm 6b, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP doanh nghiệp phải tạm nộp tiền thuế 3 quý đầu năm không thấp hơn 75% số thuế cả năm. Trường hợp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.

Tại văn bản số 138983/BTC-TCT về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV ngày 07 tháng 12 năm 2021 Bộ Tài Chính đã bày tỏ việc dự kiến sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP trong đó có điều khoản về tạm nộp thuế TNDN nêu trên.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X