email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Bản tin thuế tháng 4/2018 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Bản tin thuế tháng 4/2018

Bản tin thuế tháng 4/2018

Bạn đọc thân mến, hàng tháng, IACHN luôn có đội ngũ Kiểm toán/ Kế toán thực hiện công tác tổng hợp các thông tư, công văn quan trọng về Thuế, Kiểm toán, Kế toán và các vấn đề xoay quanh quản trị doanh nghiệp nhằm giúp các Quý khách hàng của IACHN luôn được tổng hợp thông tin hàng tháng 1 cách nhanh nhất, đủ nhất và dễ dàng nhất.

Đến hẹn lại lên, IACHN xin chia sẻ tới các Quý bạn đọc BẢN TIN THUẾ THÁNG 4 với các nội dung chính như sau:

  • Văn bản mới sửa đổi một số quy định về Thuế GTGT, TNDN và TNCN;
  • Văn bản dự thảo;
  • Các công văn hướng dẫn và trả lời về thuế;
  • Văn bản khác.

Lưu ý: Bản tin thuế Tháng 4 (Tax Newsletter) là bản tin song ngữ, Quý bạn đọc có thể tải tại cuối bài.

1. VĂN BẢN MỚI

Sửa đổi một số quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính.

XEM CHI TIẾT
Theo đó, về thuế GTGT, doanh nghiệp được phục hồi chính sách hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Ngoài ra, hàng xuất khẩu sản xuất từ Tài nguyên Khoáng sản nếu đã chế biến thành sản phẩm khác hoặc chế biến theo quy trình khép kín sẽ được hưởng thuế GTGT 0% .
Về thuế TNDN, có sửa đổi một số quy định quan trọng sau:

 Đối với TSCĐ được chuyển giao theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, bên nhận chuyển nhượng chỉ được khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của bên chuyển nhượng .
 Tăng hạn mức hạch toán chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động từ 1 lên 3 triệu đồng/người/tháng .
 Tuy nhiên, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lại bị khống chế ở hạn mức không quá 3 triệu đồng/người, thay vì trước đó không khống chế.

Về thuế TNCN, khoản thu nhập bị đánh thuế theo diện “chuyển nhượng chứng khoán” không bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, chỉ gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu trong công ty cổ phần .
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2018 . Các trường hợp phát sinh từ ngày 01/02/2018, chịu sự điều chỉnh của Nghị định 146/2017/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư này.

2. VĂN BẢN DỰ THẢO

Công văn số 1930/BTC-TCT ngày 13/2/2018 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế

XEM CHI TIẾT

Văn bản công bố Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Phương án xử lý nợ thuế không có khả năng thu hồi do Bộ Tài chính soạn thảo để các Bộ, ngành, địa phương tham gia góp ý kiến. Theo Phương án này, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung một số chính sách khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

1. Khoanh nợ thuế (tức tạm thời chưa thu nợ thuế và không tính tiền chậm nộp) từ ngày 1/1/2018 đối với trường hợp đã ngừng hoạt động Sản xuất kinh doanh quá 1 năm và đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

“Nợ thuế” được khoanh bao gồm cả các khoản nợ tiền chậm nộp và tiền phạt. Thời gian không tính tiền chậm nộp kể từ ngày bị thu hồi giấy phép và cơ quan thuế sẽ truy thu khi cơ sở đó hoạt động trở lại.

2. Xóa nợ tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp cung ứng Hàng hóa dịch vụ được thanh toán hoặc được chi từ Ngân sách Nhà nước nhưng bị chậm thanh toán, bao gồm cả nhà thầu phụ.

3. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế và tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2018 đối với doanh nghiệp, cá nhân gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc gặp khó khăn bất khả kháng .

Các trường hợp “khó khăn bất khả kháng” được hiểu bao gồm: do cơ quan nhà nước chậm trả lời, chậm thông báo, thay đổi quy hoạch/kế hoạch làm ảnh hưởng đến kết quả ; SXKD; do NSNN chậm thanh toán; doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu chưa thực hiện giảm vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp; do đối tác trong nước hoặc nước ngoài phá sản và những trường hợp theo quy định của pháp luật dân sự.

4. Xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với những trường hợp không còn khả năng thu hồi do thực tế đã giải thể, phá sản hoặc chấm dứt sản xuất kinh doanh trước ngày 1/1/2017 mà không còn khả năng nộp thuế và đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh (gồm cả trường hợp không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục phá sản, giải thể).

Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo khoản này thuộc về Thủ tướng (nếu mức nợ từ 10 tỷ đồng trở lên); Bộ trưởng Bộ Tài chính (nếu mức nợ từ 5 – dưới 10 tỷ); Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (nếu mức nợ dưới 5 tỷ).

Dự thảo Mức đóng và hưởng Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) đối với người nước ngoài

XEM CHI TIẾT

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này sẽ hướng dẫn về đối tượng, mức đóng và mức hưởng BHXH bắt buộc đối với lao động là người nước ngoài.

Theo đó, người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải đóng BHXH bắt buộc nếu ký Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) từ 1 tháng trở lên và có 1 trong các giấy tờ sau: giấy phép lao động, giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề (khoản 1 Điều 2).

  • Mức đóng cũng tương tự như lao động Việt Nam, tức bằng 8% tiền lương tháng (gồm: mức lương chính, phụ cấp lương và khoản bổ sung khác). Tuy nhiên, người nước ngoài chưa phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”).
  • Phía doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đóng 17% BHXH cho người nước ngoài, gồm 3% quỹ ốm đau, thai sản và 14% quỹ hưu trí, tử tuất. Riêng quỹ Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp (“TNLĐ-BNN”) thì được đóng tối đa 1% (cao hơn lao động Việt Nam chỉ đóng 0,5%).

Về điều kiện, mức hưởng các chế độ BHXH đối với người nước ngoài cơ bản cũng giống như lao động Việt Nam, tức sẽ được hưởng đủ 5 chế độ: ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất. Riêng BHXH 1 lần có điểm khác nhỏ, cụ thể khi hết thời hạn HĐLĐ hoặc hết hạn giấy phép lao động, nếu người nước ngoài không ký tiếp HĐLĐ mới hoặc không gia hạn giấy phép lao động thì được quyền yêu cầu hưởng ngay BHXH 1 lần.
Dự thảo Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

3. CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VÀ TRẢ LỜI VỀ THUẾ

Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các khoản phí thu xếp vốn, phí cam kết khi vay ngân hàng nước ngoài, nếu các khoản phí này là tách biệt, không bao gồm trong lãi vay thì phải chịu thuế nhà thầu.
Trước khi thanh toán phí thu xếp vốn, phí cam kết cho ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp phải khấu trừ, nộp thay thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu theo Thông tư 103/2014/TT-BTC .
Thuế GTGT nộp thay nhà thầu được khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định. Riêng thuế TNDN chỉ được hạch toán khi khoản phí trả cho nhà thầu không bao gồm thuế TNDN.

4. VĂN BẢN KHÁC

Tiêu chí mới về xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

XEM CHI TIẾT

Một trong những điểm mới đáng lưu ý tại Nghị định này là sửa đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách hỗ trợ đặc biệt.
Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:

– Doanh nghiệp siêu nhỏ: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm (riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ không quá 10 tỷ đồng/năm). Quy định cũ chỉ căn cứ theo quy mô lao động không quá 10 người.
– Doanh nghiệp nhỏ: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người (quy định cũ không quá 200) và tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 50 tỷ/năm. Riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 50 người và tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ (quy định cũ không quá 10 tỷ) hoặc tổng doanh thu không quá 100 tỷ.
– Doanh nghiệp vừa: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người (quy định cũ không quá 300) và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 200 tỷ/năm. Riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 100 người và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ (quy định cũ không quá 50 tỷ) hoặc tổng doanh thu không quá 300 tỷ/năm.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung một số chính sách hỗ trợ mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: miễn phí truy cập và hỗ trợ từ 10% – 100% giá trị hợp đồng tư vấn thông qua Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; được hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh; miễn phí đào tạo nghề ngắn hạn; …
Riêng doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm, được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và miễn phí công bố doanh nghiệp lần đầu.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ- CP ngày 30/06/2009.

TẢI BẢN TIN THUẾ:

Bản tin thuế Tháng 4/2018 (Tiếng Việt)

Tax Newsletter April 2018 (English)

 


HOTLINE: 093 566 1111

KẾ TOÁN IACHN – GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – BỀN VỮNG CHO DOANH NGHIỆP

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X