email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng MST thuế và hướng dẫn khắc phục


Ngày đăng: 07/10/2018

Trong quá trình hoạt động sản xuất/ kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị đóng mã số thuế (MST)  vì không nộp tờ khai và tiền thuế đúng hạn, cơ quan thuế gửi thông báo 03 lần nhưng công ty không phản hồi, hoặc lý do khác. Để khắc phục, doanh nghiệp cần biết rõ đơn vị bị đóng mã số thuế trong trường hợp nào, sau đó làm thủ tục mở mã số thuế với cơ quan thuế.

Bài viết Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014; Thông tư 95/2016/TT-BTC; Thông tư 39/2014/TT-BTC, giúp doanh nghiệp hiểu đúng và đầy đủ các trường hợp đóng mã số thuế và cách khắc phục. 

Có 2 trường hợp đóng mã số thuế

Căn cứ điều 16 và điều 19 thông tư 95/2016/TT-BTC, có 2 trường hợp đóng mã số thuế (MST) là trường hợp Chủ động và trường hợp bị động:

Nguyên nhân vì sao doanh nghiệp bị đóng mã số thuế?

 • Địa chỉ trụ sở thực tế không đúng như địa trên đăng ký kinh doanh: Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh một nơi, văn phòng hoạt động lại ở một nơi khác. Vì vậy, khi Cơ quan thuế gửi các văn bản qua hình thức bưu điện thì không có người nhận, hoặc Cơ quan thuế đi kiểm tra địa bàn và không thấy doanh nghiệp hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh nhưng quên không thông báo với cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh nhưng không gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế;
 • NNT không biết các hồ sơ thuế, báo cáo thuế phải nộp nên không nộp hồ sơ, báo cáo cho Cơ quan thuế theo quy định.

Khi có những dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp có thể không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (đã gửi thông báo nhưng doanh nghiệp vẫn không phản hồi), cơ quan thuế sẽ tiến hành xác minh địa điểm thực tế, lập biên bản với chính quyền địa phương và cập nhật nhật trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Ảnh hưởng tới NNT khi mã số thuế bị đóng

 • Không được xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ (bởi theo theo quy định tại điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn của tổ chức, cá nhân đã đóng MST là hóa đơn bất hợp pháp).
 • Không nộp được các hồ sơ thuế , báo cáo thuế
 • Không nộp được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Không nộp được thuế qua mạng
 • Bị thu hồi giấy phép kinh doanh (Theo điều 211 luật Doanh nghiệp 2014)

Như vậy, trường hợp NNT bị đóng mã số thuế thì ngoài việc NNT không nộp được báo cáo thuế, nộp tiền thuế qua mạng, bị thu hồi giấy phép kinh doanh thì NNT không thể xuất được hóa đơn khi giao dịch kinh tế.

Cách xử lý khi bị đóng mã số thuế

Để xử lý trước tiên chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao bị đóng mã số thuế. Theo điều 20 thông tư 95/2016/TT-BTC. Nếu:

 1. Lỗi thuộc về cơ quan thuế → Làm công văn đề nghị khôi phục mã số thuế gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cơ quan thuế sẽ xử lý trong 3 ngày làm việc)
 2. Lỗi thuộc về người nộp thuế:
 • → Làm công văn đề nghị khôi phục mã số thuế gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • → Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành theo thông tư 95/2016/TT-BTC

Trong mười (10) ngày làm việc Cơ quan thuế, sẽ yêu cầu NNT thực hiện xác minh địa điểm kinh doanh cũng như tình trạng hoạt động, yêu cầu nộp các hồ sơ báo cáo thuế còn thiếu, xác định tiền thuế còn chưa nộp, chậm nộp, tiền phạt (nếu có). Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày NNT chấp hành dầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, nộp báo cáo thuế, Cơ quan thuế sẽ khôi mục mã số thuế cho NNT.

 • Các hoá đơn bán ra đã phát hành trong thời gian bị đóng mã số thuế sẽ không có giá trị, vì vậy Doanh nghiệp phải thu hồi toàn bộ hoá đơn đã phát hành và thay thế bằng các hoá đơn khác.

Lưu ý để tránh tình trạng bị đóng MST:

 • Kiểm tra địa điểm NNT thực tế hoạt động với địa điểm trên trang tra cứu thông tin người nộp thuế (http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp) và Cổng thông quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/).
 • Nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ, báo cáo thuế đối với NNT định kỳ.
 • Khi NNT thay đổi địa chỉ kinh doanh, NNT phải nộp thông báo thay đổi địa điểm lên Sở kế hoạch đầu tư và thông báo đến Cơ quan thuế.
 • Định kỳ kiểm tra trạng thái NNT trên trang (http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp) để cập nhật kịp thời nếu có thông tin không chính xác. Ví dụ:

 • Trường hợp NNT tạm ngừng sản xuất kinh doanh thì phải làm thông báo gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế.
 • Trường hợp địa chỉ văn phòng hoạt động khác với địa chỉ đã đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp có thể áp dụng một trong hai cách sau để tránh tình trạng không nhận được các thông báo từ Cơ quan thuế:

+ Nộp mẫu 08-DKT, điền vào mục địa chỉ nhận thông báo thuế là địa chỉ tại nơi đang hoạt động;

+ Hoặc bổ sung trên giấy đăng ký kinh doanh mục văn phòng giao dịch là địa chỉ tại nơi đang hoạt động.


Bài viết liên quan
Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hay gián tiếp?

Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hay gián tiếp?

Tùy theo hình thức đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam là trực tiếp hay gián tiếp mà doanh nghiệp hay nhà...
Xem tiếp
Giao dịch liên kết Nghị định 20

Giao dịch liên kết Nghị định 20

Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết (GDLK) là một...
Xem tiếp
Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Người lao động nước ngoài có cần xin giấy phép lao động tại Việt Nam không?

Khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài, "giấy phép lao động" có phải là chứng...
Xem tiếp
Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Giá trị còn lại của TSCĐ sau dỡ bỏ có được trừ khi tính thuế TNDN?

Phần giá trị còn lại của TSCĐ sau khi phá dỡ, dỡ bỏ được hạch toán như thế nào? Phần chênh lệch này có...
Xem tiếp
Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư mới cởi trói cho DN về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp
Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Các khoản đầu tư ra nước ngoài KHÔNG được trích lập dự phòng tổn thất

Theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn trích lập các Khoản dự phòng...
Xem tiếp