email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
3 Hình thức liên kết trong giao dịch liên kết chính nên biết

3 Hình thức liên kết trong giao dịch liên kết chính nên biết

3 Hình thức liên kết trong giao dịch liên kết chính nên biết

Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Có rất nhiều hình thức liên kết trong giao dịch liên kết khác nhau nhưng nhìn chung có 3 hình thức chính: Quan hệ liên kết về Sở hữu, Quan hệ liên kết về Giao dịch, Quan hệ liên kết về Kiểm soát

Các hình thức trong giao dịch liên kết là gì

1. Hình thức liên kết về Sở hữu.

Hình thức liên kết về sở hữu là một trong các hình thức liên kết trong giao dịch liên kết mà IACHN muốn nhắc đến. Đối với hình thức liên kết này, các bên liên kết tuân thủ đồng thời 3 quy định như sau:

  • Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của doanh nghiệp kia.
  • Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của doanh nghiệp kia. Và nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia.

2. Hình thức liên kết về Giao dịch

Hình thức liên kết trong giao dịch liên kết tiếp theo là hình thức liên kết về giao dịch. Cụ thể: 

  • Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn ít nhất bằng 25% vốn góp của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ của doanh nghiệp đi vay.

3. Hình thức liên kết về Kiểm soát (quyền quyết định).

Các hình thức trong giao dịch liên kết của Doanh nghiệp

Hình thức liên kết thứ 3 trong các hình thức liên kết trong giao dịch liên kết đó là hình thức liên kết về Kiểm soát hay còn gọi là quyền quyết định. Trong hình thức này, 2 doanh nghiệp có quan hệ giao dịch phải tuân thủ theo quy định cụ thể như sau:

  • Một doanh nghiệp chỉ định trên 50% thành viên ban lãnh đạo của doanh nghiệp kia.
  • Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo được chỉ định bởi một bên thứ ba.
  • Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát bởi các cá nhân có mối quan hệ thân thích;
  • Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
  • Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp.

Như vậy: IACHN vừa trình bày các hình thức liên kết trong giao dịch liên kết và các quy định bắt buộc đối với các bên giao dịch. Để xác định doanh nghiệp mình thuộc hình thức giao dịch liên kết nào các bạn chỉ cần đối chiếu các giao dịch của công ty/ doanh nghiệp mình với các quy định tại bài viết trên. Tuy nhiên trong một số trường hợp giao dịch sẽ khó xác định củ thể do mức độ phức tạp của giao dịch, để giải quyết vấn đề này, IACHN cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giá, tư vấn giao dịch liên kết. Hãy gọi ngay cho chuyên viên tư vấn của chúng tôi: Hotline: 093 566 1111.


IACHN – Giải pháp toàn diện cho Doanh nghiệp – [Hotline: 093.566.1111]

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn độc lập IAC – Chi nhánh Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ kế toán Chuyên nghiệp Uy tín bao gồm dịch vụ kế toán trọn gọi, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính đảm bảo các tiêu chí Chính xác, Kịp thời, Khách quan, Bảo mật!

Tìm hiểu thêm về IACHN – Đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán – Kế toán toàn diện

Các hình thức trong giao dịch liên kết

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X