email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Cách chuyển lỗ khi tính thuế TNDN 2023-Đơn giản

Cách chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2023

Cách chuyển lỗ khi tính thuế TNDN năm 2023

Cách chuyển lỗ khi tính thuế TNDN như thế nào? Cách chuyển lỗ khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN? Cùng IAC Hà Nội tìm hiểu.

Công thức tính thuế TNDN

Doanh nghiệp không có trích quỹ KHCN, không có thu nhập miễn thuế và thuế suất 20%

(Xem công thức đầy đủ tại thông tư 78/2014)

Thuế TNDN = (Thu nhập chịu thuế + Lỗ được chuyển) x 20%

Cách tính thuế TNDN

Bước 1: Xác định chỉ tiêu Thu nhập chịu thuế là chỉ tiêu C1 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 

Thu nhập chịu thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế (chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh) + (-) Các khoản điều chỉnh tăng/ giảm thu nhập

  • Các khoản điều chỉnh tăng thu nhập: ví dụ chi phí không được trừ
  • Các khoản điều chỉnh giảm thu nhập: ví dụ lãi chênh lệch đánh giá lại của khoản phải thu và tiền gốc ngoại tệ

Ví dụ: Lợi nhuận kế toán trước thuế là: 1.590 triệu đồng (Lập từ Phụ lục 03-1A/TNDN)

Chi phí không được trừ là 300 triệu đồng

=> Thu nhập chịu thuế = 1.590 + 300 = 1.890 triệu đồng

Bước 2: Phụ lục chuyển lỗ

Chuẩn bị:

  • Doanh nghiệp nên lập bảng này trên HTKK (Chọn tờ khai 03/TNDN + Phụ lục KQKD+ Phụ lục 03-2 chuyển lỗ)
  • Tại phụ lục 03-2: Điền số liệu vào chỉ tiêu số 3, 4 theo hướng dẫn màu đỏ
  • Nguồn dữ liệu: tờ khai quyết toán thuế TNDN trong 05 năm gần nhất, giả sử kể toán đang tính thuế cho năm 2022 thì cần xem 2017-2021. (không được sử dụng chỉ tiêu 421 trên Bảng cân đối kế toán)

Tải file excel xem ngay cách tính!

Bước 2.1 Xác định số lỗ còn được chuyển trong kỳ thuế này

Số lỗ còn được chuyển đầu năm 2022 = chỉ tiêu cộng tổng 3 – chỉ tiêu tộng cộng 4 = 1.500 -700 = 800 triệu đồng

Bước 2.2 Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ thuế này (chỉ tiêu 5)

Nguyên tắc: Lỗ chuyển toàn bộ và liên tục trong 05 năm và tối đa bằng thu nhập chịu thuế (khi làm trên HTKK phần mềm sẽ mặc định bằng tối đa)

Thực hành trên HTKK các ví dụ sau:

Ví dụ 1: Thu nhập chịu thuế 2022 là 200 triệu đồng => lỗ được chuyển là năm 2019: 200 triệu đồng; Chỉ tiêu 6 còn 600 triệu của năm 2019 và 2021.

Ví dụ 2: Thu nhập chịu thuế 2022 là 600 triệu đồng => lỗ được chuyển là: năm 2019: 300 triệu, năm 2021: 300 triệu. Chỉ tiêu 6 năm 2021: còn dư 200 triệu được chuyển sang năm 2023

(không được sử dụng của năm 2021 nếu chưa dùng hết số lỗ của năm 2019)

Ví dụ 3: Thu nhập chịu thuế 2022 là 1.890 triệu đồng => lỗ được chuyển là: năm 2019: 300 triệu, năm 2021: 500 triệu (phải chuyển hết lỗ, không được để dành lỗ 1 phần sang năm sau).

Bước 3: Tính thuế TNDN

Thuế TNDN = (Thu nhập chịu thuế + Lỗ được chuyển (số âm)) x 20% = (1.890-800) x20%= 218 triệu.

Xem thêm:

Các sai lầm thường gặp khi tính thuế TNDN

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X