email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng

Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng, theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC mới nhất hiện hành. Trước khi kê khai thuế, doanh nghiệp phải xác định xem doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai theo phương thức nào? Phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp và kê khai theo quý hay theo tháng. Sau đây IAC HN sẽ hướng dẫn các bạn về các kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý hoặc theo tháng.

Time for tax concept

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng:

1. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định như sau: Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề < 50 tỷ đồng.

Một điểm lưu ý với các doanh nghiệp mới thành lập: Những Doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

IACHN xin được ví dụ 2 trường hợp sau đây để bạn hiểu ro cách xác định:

– Công ty bạn bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2015 thì năm 2015, 2016 kê khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2016 để xác định kê khai thuế theo tháng hay theo quý cho năm 2017.

– Công ty bạn bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2016 thì năm 2016 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2016 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định kê khai thuế theo tháng hay theo quý cho năm 2017.

2. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Khi nào công ty được phép kê khai thuế GTGT theo tháng? Theo Luật hiện hành, khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng.

Trong trường hợp, những công ty đang kê khai thuế GTGT theo quý mà có Doanh thu năm trước liền kề > 50 tỷ mà muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC). Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế.

thue-gia-tri-gia-tang3. Thời kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

 • Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
 • Những DN đang kê khai thuế GTGT theo quý thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp

 1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 •  Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).
 •  Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.
 • Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

Chú ý: Với các doanh nghiệp sau đây, nếu muốn chuyển sang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT để nộp cho cơ quan thuế. Chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

 • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư của Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

 • Những DN mới thành lập.
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT:

 • Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.
 • Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp.

Thời hạn nộp tiền thuế GTGT: Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh).


Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC

Hotline: 093 566 1111

Tel: (+84) 4 6651 3639

Email: chinh.nb@auditiac.com

IAC Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 23, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X