email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Cách xác định Chi phí lãi vay được trừ trong Giao dịch liên kết

Cách xác định Chi phí lãi vay được trừ trong Giao dịch liên kết

Cách xác định Chi phí lãi vay được trừ trong Giao dịch liên kết

Các khoản chi phí lãi vay được tính thế nào với DN có giao dịch liên kết. Hãy cùng IAC Hà Nội tìm hiểu cách xác định chi phí lãi vay được trừ trong Giao dịch liên kết mới nhất đối với Doanh nghiệp theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, Nghị định 68/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/6/2020 đã sửa đổi và bổ sung Khoản 3, Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Cách tính chi phí lãi vay được trừ trong giao dịch liên kết

1. Xác định chi phí lãi vay được trừ trong giao dịch liên kết áp dụng từ kỳ tính thuế 2019

a. So với trước đây theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ sẽ trừ đi lãi tiền gửi và lãi cho vay;

Nâng mức khấu trừ chi phí lãi vay tối đa từ 20%*EBITDA lên 30%*EBITDA.

Cách khoản chi phí lãi vay được trừ với doanh nghiệp giao dịch liên kết là gì

b. Phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục và không quá 05 năm tiếp theo năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Tuy nhiên, văn bản chưa quy định rõ về thời hạn nộp bổ sung tờ khai cho kỳ tính thuế 2019. 

Bên cạnh đó, phần mềm Hỗ trợ kê khai cũng chưa cập nhật các biểu mẫu kê khai về giao dịch liên kết phù hợp với sửa đổi tại Nghị định mới này.

Để nhận được thông tin cập nhật nhất, vui lòng theo dõi các bản tin tiếp theo của chúng tôi.

2. Áp dụng hồi tố với năm 2017, 2018

Các trường hợp thuộc đối tượng áp dụng đã quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì được áp dụng điểm 1a nêu trên, cụ thể như sau:

  • Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017, 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế TNDN phải nộp tương ứng (nếu có) và nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.
  • Trường hợp người nộp thuế đã nộp thừa vào NSNN thì số thuế nộp thừa được bù trừ vào các năm tiếp theo, tối đa không quá 05 năm kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế còn lại chưa bù trừ hết.

>>> Tổng hợp các kiến thức  về giao dịch liên kết và Doanh nghiệp có GDLK mà bạn cần biết: Giao dịch liên kết là gì? Nguyên tắc ứng dụng giao dịch liên kết

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X