email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Chi đồng phục có được xác định là chi phí được trừ không? Là khoản chi thường xuất hiện trong bất cứ doanh nghiệp nào, nhưng có phải tất cả các khoản chi đồng phục đều được xác định là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN? Để được tính vào chi phí được trừ thì cần các điều kiện và hồ sơ gì?

Chi tiền đồng phục có được xác định là chi phí được trừ

Khoản 1 điều 6 của thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ khoản 2.7 điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 6 thông tư 78/2013/TT-BTC quy định các khoản chi về trang phục không được trừ:

“ Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.”

Như vậy căn cứ vào các quy định nêu trên, để khoản chi đồng phục được tính vào chi phí được trừ thì:

  • Đối với khoản chi bằng tiền: bị khống chế tối đa không quá 05 triệu đồng/người/năm
  • Đối với khoản chi bằng hiện vật: không bị khống chế mức tối đa
  • Doanh nghiệp cần có đầy đủ hóa đơn, chứng từ về khoản chi trang phục này:

– Đối với khoản chi bằng tiền: có quyết định chi đồng phục, danh sách người nhận tiền, chứng từ thanh toán;

– Đối với khoản chi bằng hiện vật: hợp đồng mua bán, hoá đơn hợp lệ, biên bản bàn giao (nếu có), chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên

  • Đơn vị cần quy định khoản chi này trong một trong những văn bản của công ty như : Quy chế tài chính, thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, …

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X