email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Công ty thay đổi địa chỉ: XỬ LÝ HÓA ĐƠN PHÁT HÀNH ra sao? - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Công ty thay đổi địa chỉ: XỬ LÝ HÓA ĐƠN PHÁT HÀNH ra sao?

Công ty thay đổi địa chỉ: XỬ LÝ HÓA ĐƠN PHÁT HÀNH ra sao?

CÂU HỎI:

“CÔNG TY EM THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY, VẬY HÓA ĐƠN CŨ ĐÃ PHÁT HÀNH EM CÓ DÙNG ĐƯỢC KHÔNG VÀ NẾU ĐƯỢC THÌ PHẢI LÀM NHỮNG GÌ?”

TRẢ LỜI:

Tại Điều 9 Thông Tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định về hóa đơn có nêu rõ:

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi MST và CQT quản lý trực tiếp, nếu DN vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu số 3.13 Phụ lục 3).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi CQT quản lý trực tiếp, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn thì :

  • Phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với CQT nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (Mẫu số 3.10 Phụ lục 3) và
  • Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến CQT nơi chuyển đến.

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X