email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Đăng ký kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý Mẫu số: 01 /ĐK-TĐKTT - Dịch vụ kiểm toán IAC Hà Nội

Đăng ký kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý Mẫu số: 01 /ĐK-TĐKTT


Ngày đăng: 25/01/2021

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quản lý thuế thì các Doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi Mẫu 01/ĐK-TĐKTT ban hành kèm theo Phụ lục của NĐ 126 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.
Như vậy, băm nay, Doanh nghiệp phải nộp mẫu thông báo trước ngày 31/01/2021.

Hiện nay, Nghị định 126/2020/NĐ-CP chưa có mẫu Mẫu 01/ĐK-TĐKTT chính thức. IAC HN gửi đến các bạn Mẫu 01/ĐK-TĐKTT do một số Cơ quan thuế hướng dẫn.

Các doanh nghiệp hoàn thiện mẫu này và nộp tại Bộ phận một cửa của CQ thuế quản lý, trước ngày 31/01. 

Trường hợp phát hiện chưa nộp mẫu này, mà vẫn lựa chọn kê khai thuế theo Quý (không nộp tờ khai thuế theo tháng), Doanh nghiệp nên liên hệ ngay với CQ Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Tải về: Mẫu 01/ĐK-TĐKTT

 


Bài viết liên quan
Nghị định 126/2020 mới nhất về kê khai và nộp thuế

Nghị định 126/2020 mới nhất về kê khai và nộp thuế

Ngày 26/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020 hướng dẫn Luật quản lý thuế về các nội dung: kê...
Xem tiếp
Nghị định 125/2020 mới nhất về xử phạt về thuế và hóa đơn

Nghị định 125/2020 mới nhất về xử phạt về thuế và hóa đơn

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn vừa...
Xem tiếp
Cách kiểm tra hóa đơn điện tử không có ngày ký

Cách kiểm tra hóa đơn điện tử không có ngày ký

Hóa đơn điện tử không có ngày ký có được không? Ngày ký hóa đơn điện tử khác với ngày lập hóa đơn điện...
Xem tiếp
Lưu ý chính sách thuế mới cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020

Lưu ý chính sách thuế mới cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020

Cập nhật chính sách mới cần lưu ý cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020   1. Thời hạn nộp báo cáo thuế...
Xem tiếp
Những điểm mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

Những điểm mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 với những thay đổi đáng...
Xem tiếp
Tiến tới áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế từ năm 2022

Tiến tới áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế từ năm 2022

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đang chuyển dần từ việc áp dụng Chuẩn mực...
Xem tiếp