email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Đăng ký kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý Mẫu số: 01 /ĐK-TĐKTT - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Đăng ký kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý Mẫu số: 01 /ĐK-TĐKTT

Đăng ký kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý Mẫu số: 01 /ĐK-TĐKTT

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quản lý thuế thì các Doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi Mẫu 01/ĐK-TĐKTT ban hành kèm theo Phụ lục của NĐ 126 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.
Như vậy, băm nay, Doanh nghiệp phải nộp mẫu thông báo trước ngày 31/01/2021.

Hiện nay, Nghị định 126/2020/NĐ-CP chưa có mẫu Mẫu 01/ĐK-TĐKTT chính thức. IAC HN gửi đến các bạn Mẫu 01/ĐK-TĐKTT do một số Cơ quan thuế hướng dẫn.

Các doanh nghiệp hoàn thiện mẫu này và nộp tại Bộ phận một cửa của CQ thuế quản lý, trước ngày 31/01. 

Trường hợp phát hiện chưa nộp mẫu này, mà vẫn lựa chọn kê khai thuế theo Quý (không nộp tờ khai thuế theo tháng), Doanh nghiệp nên liên hệ ngay với CQ Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Tải về: Mẫu 01/ĐK-TĐKTT

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X