email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Dịch vụ kiểm toán nội bộ CHẤT LƯỢNG, tin cậy tại Hà Nội và TP HCM

Dịch vụ kiểm toán nội bộ CHẤT LƯỢNG, tin cậy (MS: KiT03) tại Hà Nội và TPHCM

Dịch vụ kiểm toán nội bộ CHẤT LƯỢNG, tin cậy (MS: KiT03) tại Hà Nội và TPHCM

Các doanh nghiệp đều vận hành theo quy trình quản lý đã được vạch ra từ trước để hạn chế những tổn thất không đáng có trong quá trình hoạt động. Dịch vụ kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp của IAC Hà Nội sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn một cách toàn diện và triệt để nhất. Với đội ngũ chuyên gia uy tín, am hiểu sâu rộng các lĩnh vực IAC Hà Nội cam kết một quy trình kiểm toán Hiệu quả – Tin cậy và Tiết kiệm trên mọi tỉnh thành từ Hà Nội đến TPHCM.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ là tuyến phòng thủ “bảo vệ giá trị doanh nghiệp”, góp phần tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu từ bên trong. Kiểm toán nội bộ không chỉ kiểm tra báo cáo tài chính mà còn tham gia vào quá trình kiểm soát tài chính, đánh giá tính hiệu quả, tính tuân thủ của mọi hoạt động nhằm giảm thiểu sai sót và gian lận. Nhận thức được tầm quan trọng đó, IAC Hà Nội đã xây dựng gói giải pháp đa dạng cho hoạt động kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp bao gồm: kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro, quản trị doanh nghiệp và rà soát chất lượng trong công tác báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp nào nên chọn dịch vụ kiểm toán nội bộ?

  • Doanh nghiệp muốn định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động của mình có đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định công ty đề ra hay không?
  • Cổ đông góp vốn muốn kiểm tra việc thực hiện của Ban Điều hành.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của IAC Hà Nội sẽ làm những gì?

1. Khảo sát thực tế khách hàng, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán và thống nhất với khách hàng;

2. Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị bao gồm các yếu tố: Môi trường kiểm soát, quy trình đánh giá rủi ro và Giám sát các hoạt động kiểm soát;

3. Kiểm tra tính tuân thủ pháp lý chung

4. Thực hiện kiểm tra các chu trình nghiệp vụ nhằm phát hiện các sai sót, gian lận và đưa ra các đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền;

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về bán hàng, phải thu và thu tiền;

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về hàng tồn kho, giá thành và giá vốn;

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình lương và phải trả người lao động;

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản;

5. Kiểm toán khoản mục trọng yếu báo cáo tài chính;

6. Soát xét rủi ro thuế;

7. Trao đổi các tồn tại phát hiện với ban giám đốc;

8. Phát hành biên bản ghi nhớ cho các vấn đề.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của IAC Hà Nội mang lại giá trị gì cho khách hàng?

  • Tiết kiệm chi phí mà cuộc kiểm toán được toàn diện trên tất cả các hoạt động của công ty chứ không chỉ dừng lại ở Phòng Kế toán –tài chính so với kiểm toán độc lập.
  • Nhân sự thực hiện có trình độ rất cao và am hiểu trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.
  • Tìm ra được toàn diện các tồn đọng và sai sót cũng như gian lận (nếu có) tại các doanh nghiệp.
  • Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng hợp về dịch vụ kiểm toán nội bộ tại Hà Nội‚ TPHCM của IAC Hà Nội. Mong rằng với những thông tin trên đây‚ bạn có thể hiểu chính sách hơn về dịch vụ và có lựa chọn chính xác cho Doanh nghiệp của mình.

Xem thêm một số dịch vụ kiểm toán chất lượng của IAC:

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X