email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Dịch vụ kiểm toán


Ngày đăng: 05/04/2018

1-Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (MS: KiT01)

Đối tượng sử dụng

 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản ..,
 • Cổ đông, Ban điều hành muốn kiểm tra tình hình tài chính của Công ty.

 

Lợi ích sử dụng

 • Được cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.
 • Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác trong quá trình thực hiện hợp đồng:
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Tư vấn về thuế và các yêu cầu về việc chấp hành luật pháp, xem xét thuế như là một phần của kiểm toán theo luật định;
  • Tư vấn chính sách nhân sự, lao động tiền lương.

 

2- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án (MS: KiT02)

 

Đối tượng sử dụng

 • Các dự án thuộc đối tượng phải kiểm toán theo luật định.
 • Chủ đầu tư, các bên liên quan muốn biết thực tế chi phí đầu tư xây dựng.

 

Lợi ích sử dụng

 • Được cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.
 • Tìm ra được toàn diện các tồn đọng và sai sót cũng như gian lận (nếu có) của Dự án.

 

3- Dịch vụ kiểm toán nội bộ (MS: KT-03)

 

Đối tượng sử dụng

 • Doanh nghiệp muốn định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động của mình có đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định công ty đề ra hay không?
 • Cổ đông góp vốn muốn kiểm tra việc thực hiện của Ban Điều hành.

 

Lợi ích sử dụng

 • Tiết kiệm chi phí mà cuộc kiểm toán được toàn diện trên tất cả các hoạt động của công ty chứ không chỉ dừng lại ở Phòng Kế toán –tài chính so với kiểm toán độc lập.
 • Nhân sự thực hiện có trình độ rất cao và am hiểu trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.
 • Tìm ra được toàn diện các tồn đọng và sai sót cũng như gian lận (nếu có) tại các doanh nghiệp.

 

4- Dịch vụ thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ (MS: KiT04)

 

Đối tượng sử dụng

 • Doanh nghiệp có các chủ doanh nghiệp là dân kỹ thuật chưa có nhiều am hiểu trong quản lý tài chính.
 • Doanh nghiệp là các công ty mới thành lập và chưa có hệ thống kiểm soát nội bộ.

 

Lợi ích sử dụng

 • Nhân sự thực hiện có trình độ rất cao và am hiểu trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động
 • Có được hệ thống để kiểm soát tốt tài chính của công ty và các cổ đông tham gia, phân chia tỷ lệ hợp lý và các cách để thúc đẩy nhân sự làm việc hiệu quả.
 • Có hệ thống KSNB tối ưu nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra, quản lý điều hành doanh nghiệp an toàn và hiệu quả hơn.

Bài viết liên quan
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Uy tín

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Uy tín

IAC Hà Nội là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như...
Xem tiếp
Quy trình dịch vụ Kiểm toán

Quy trình dịch vụ Kiểm toán

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu...
Xem tiếp
Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ

Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ

Ngày nay, các nhà quản lý đều mong muốn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phòng ngừa...
Xem tiếp
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Tin Cậy – Giá rẻ nhất tại Việt Nam

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Tin Cậy – Giá rẻ nhất tại Việt Nam

Công ty TNHH kiểm toán độc lập IAC Hà Nội - một trong những chi nhánh hàng đầu của IAC - đơn vị cung...
Xem tiếp
Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ tại Hà Nội và TPHCM (MS: KiT04)

Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ tại Hà Nội và TPHCM (MS: KiT04)

Ngày nay, các nhà quản lý đều mong muốn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phòng ngừa...
Xem tiếp
Dịch vụ kiểm toán nội bộ CHẤT LƯỢNG, tin cậy (MS: KiT03) tại Hà Nội và TPHCM

Dịch vụ kiểm toán nội bộ CHẤT LƯỢNG, tin cậy (MS: KiT03) tại Hà Nội và TPHCM

Các doanh nghiệp đều vận hành theo quy trình quản lý đã được vạch ra từ trước để hạn chế những tổn thất...
Xem tiếp