email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
4 Dịch vụ kiểm toán tại IAC Hà Nội Chất lượng - Uy tín

4 Dịch vụ kiểm toán tại IAC Hà Nội Chất lượng – Uy tín

4 Dịch vụ kiểm toán tại IAC Hà Nội Chất lượng – Uy tín

Hiện nay, nhu cầu thuê dịch vụ kiểm toán ngoài cho các Doanh nghiệp ngày càng phổ biến. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về 4 dịch vụ kiểm toán tại IAC Hà Nội Chất lượng, uy tín, hỗ trợ đắc lực cho sự thành công mà các Doanh nghiệp mà bạn nên tham khảo!

Dịch vụ kiểm toán tại IAC Hà Nội uy tín - Chất lượng

Các dịch vụ kiểm toán tại IAC Hà Nội chuyên nghiệp – Uy tín

1-Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (MS: KiT01)

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chất lượng tại IAC Hà Nội

Đối tượng sử dụng

 • Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản ..,
 • Cổ đông, Ban điều hành muốn kiểm tra tình hình tài chính của Công ty.

 Lợi ích sử dụng

 • Được cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.
 • Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác trong quá trình thực hiện hợp đồng:
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Tư vấn về thuế và các yêu cầu về việc chấp hành luật pháp, xem xét thuế như là một phần của kiểm toán theo luật định;
  • Tư vấn chính sách nhân sự, lao động tiền lương.

2- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án (MS: KiT02)

Dịch vụ quyết toán vốn đầu tư tại IAC Hà Nội

Đối tượng sử dụng

 • Các dự án thuộc đối tượng phải kiểm toán theo luật định.
 • Chủ đầu tư, các bên liên quan muốn biết thực tế chi phí đầu tư xây dựng.

 Lợi ích sử dụng

 • Được cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.
 • Tìm ra được toàn diện các tồn đọng và sai sót cũng như gian lận (nếu có) của Dự án.

3- Dịch vụ kiểm toán nội bộ tại IAC Hà Nội (MS: KT-03)

Dịch vụ kiểm toán nội bộ Chất lượng, Uy tín

 Đối tượng sử dụng

 • Doanh nghiệp muốn định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động của mình có đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định công ty đề ra hay không?
 • Cổ đông góp vốn muốn kiểm tra việc thực hiện của Ban Điều hành.

 Lợi ích sử dụng

 • Tiết kiệm chi phí mà cuộc kiểm toán được toàn diện trên tất cả các hoạt động của công ty chứ không chỉ dừng lại ở Phòng Kế toán –tài chính so với kiểm toán độc lập.
 • Nhân sự thực hiện có trình độ rất cao và am hiểu trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.
 • Tìm ra được toàn diện các tồn đọng và sai sót cũng như gian lận (nếu có) tại các doanh nghiệp.

4- Dịch vụ thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ (MS: KiT04)

Hệ thống tư vấn kiểm soát nội bộ Uy tín

 Đối tượng sử dụng

 • Doanh nghiệp có các chủ doanh nghiệp là dân kỹ thuật chưa có nhiều am hiểu trong quản lý tài chính.
 • Doanh nghiệp là các công ty mới thành lập và chưa có hệ thống kiểm soát nội bộ.

Lợi ích sử dụng

 • Nhân sự thực hiện có trình độ rất cao và am hiểu trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động
 • Có được hệ thống để kiểm soát tốt tài chính của công ty và các cổ đông tham gia, phân chia tỷ lệ hợp lý và các cách để thúc đẩy nhân sự làm việc hiệu quả.
 • Có hệ thống KSNB tối ưu nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra, quản lý điều hành doanh nghiệp an toàn và hiệu quả hơn.

Trên đây là 4 dịch vụ kiểm toán tại IAC Hà Nội uy tín, Chất lượng nhận được đánh giá cao từ phía các Doanh nghiệp đối tác. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ IAC để được tư vấn nhé!

admin

Website:

X