email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Đội ngũ chuyên gia IAC


Ngày đăng: 12/11/2019

IAC nói chung và IAC Chi Nhánh Hà Nội nói riêng luôn nỗ lực phát triển đội ngũ nhân sự mạnh, giỏi, có tâm để cùng nhau xây dựng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhân sự của Công ty bao gồm các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam, những người đại diện cho kiến thức tổng hợp giữa sự hiểu biết trong nước và kỹ năng quốc tế. 

Ông Mai Thanh Hiếu – Tổng Giám đốc IAC

Ông Hiếu có gần 30 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Năm 2001, ông là sáng lập viên của IAC đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành của IAC từ năm 2001 đến nay.

Học vấn

 • Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
 • Thạc sỹ luật học;
 • Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm công tác

 • Sáng lập viên IAC Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc điều hành từ năm 2001 đến nay;
 • Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C.

Ông Nguyễn Bá Chinh – Giám đốc điều hành IAC Hà Nội

Ông Nguyễn Bá Chinh có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Chinh chuyên sâu về mảng dịch vụ tư vấn thuế, thuế quốc tế và các dịch vụ liên quan tới thuế cũng như tư vấn kế toán, tài chính.

Học vấn

 • Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
 • Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
 • Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác

 • Sáng lập viên IAC Hà Nội, Giám đốc điều hành từ năm 2011 đến nay;
 • Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn S&S (Hàn Quốc);
 • Kiểm toán viên Công ty TNHH Grant Thornton (Anh Quốc).

Ông Park Sung Hwan – Giám đốc Tư vấn IAC Hà Nội

Ông Park Sung Hwan có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính. Ông Park chuyên sâu về mảng dịch vụ tư vấn thuế, thuế quốc tế cũng như các dịch vụ liên quan tới thuế và kế toán cho các khách hàng Hàn Quốc.

Học vấn

 • Chứng chỉ quản lý lý tài chính (FM) Cấp độ 1 (Hàn Quốc);
 • Chứng chỉ quản lý lý tài chính (FM) Cấp độ 2 (Hàn Quốc);
 • Chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Việt (Đại học Hồng Bàng);
 • Cử nhân đại học Kinh doanh thương mại (Konyang University).

Kinh nghiệm công tác

 • 20 năm làm việc tại Hàn Quốc và Việt Nam

 Bà Hà Thị Thu Trang – Giám đốc Kiểm toán IAC Hà Nội

Bà Hà Thị Thu Trang có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Bà Trang chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.

Học vấn

 • Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
 • Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
 • Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác

 • Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
 • Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – Thành viên đại diện của hãng Moore Stephens International.

Ông Nguyễn Hoài Ngọc – Giám đốc Tư vấn IAC Hà Nội

Ông Nguyễn Hoài Ngọc có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Ngọc chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.

Học vấn

 • Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
 • Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
 • Cử nhân kinh tế (Đại học Thương mại Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác

 • Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
 • Kiểm toán viên Công ty TNHH Deloitte.

 Bà Đinh Thị An Thanh – Giám đốc Tư vấn IAC Hà Nội

Bà Đinh Thị An Thanh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính. Lĩnh vực chuyên sâu của bà Thanh là kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế.

Học vấn

 • Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
 • Kiểm toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA);
 • Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
 • Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác

 • Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Nexia ACPA (nay là Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam) từ 2010-2012;
 • Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán VAE.

Bà Lê Thị Liên – Trưởng phòng Kiểm toán IAC Hà Nội

Bà Lê Thị Liên có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế tại Việt Nam. Bà Liên chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn thuế.

Học vấn

 • Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
 • Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác

 • Kiểm toán viên tại IAC Hà Nội từ năm 2013 đến nay.

 

 


Mục tiêu của IAC Chi nhánh Hà Nội là “Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự Chắc nghiệp vụ Giỏi chuyên môn”. 


Bài viết liên quan
Cam kết Uy tín – Chất lượng

Cam kết Uy tín – Chất lượng

Công ty THNH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) được thành lập vào ngày 19/11/2001, được Bộ Tài Chính và...
Xem tiếp
Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

IAC nói chung và IAC Chi Nhánh Hà Nội nói riêng luôn nỗ lực phát triển đội ngũ nhân sự mạnh, giỏi, có...
Xem tiếp
Quyền lợi khách hàng

Quyền lợi khách hàng

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu...
Xem tiếp
Về IAC Hà Nội

Về IAC Hà Nội

Công ty THNH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) được thành lập vào ngày 19/11/2001, được Bộ Tài Chính và...
Xem tiếp
Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Khai thác và phát huy thế mạnh trong năng lực chuyên môn Kiểm toán, Kế toán, Thuế và kinh...
Xem tiếp
Doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI

 East West Industries Viet Nam Co., Ltd Kiểm toán BCTC Globe Express Co., Ltd Kiểm toán...
Xem tiếp