email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Gia hạn nộp thuế năm 2024 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Gia hạn nộp thuế năm 2024

Gia hạn nộp thuế năm 2024

Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

I. Đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2024

Tương tự như các Nghị định đã ban hành trước đây, cụ thể:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
b)  Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuấtsản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩmđiện tử, máy vi tính và sản phẩmquang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng;
d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;đ) Khai thác dầu thô và khí đốt tựnhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩmtừ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
f) Thoát nước và xử lý nước thải.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thểthao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máyvi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
đ) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Lưu ý: Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thốngngành kinh tế Việt Nam. Phân cấp ngành kinh tế theo nguyên tắc áp dụng ngành cấp trên thì toàn bộ các ngành phân cấp nhỏ hơn cũng sẽ được áp dụng.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ:

Được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

II. Các loại thuế được gia hạn nộp năm 2024

  • Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu): gia hạn nộp số thuế của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 (với cơ sở khai thuế theo tháng) và gia hạn nộp số thuế của kỳ tính thuế quý 2, quý 3 năm 2024 (với cơ sở khai thuế theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng cho số thuế GTGT của tháng 5, tháng 6 và quý 2 năm 2024; gia hạn 4 tháng cho số thuế của tháng 7; gia hạn 3 tháng cho số thuế của tháng 8; gia hạn 2 tháng cho số thuế của tháng 9 và quý 3.
  • Thuế TNDN: gia hạn 3 tháng cho số thuế tạm nộp của quý 2 năm 2024.
  • Các hộ, cá nhân kinh doanh:  gia hạn nộp đến ngày 30/12/2024 đối với toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh của năm 2024.
  • Tiền thuê đất: Các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp 50% số tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024), thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024.

III. Thủ tục

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024 phải nộp chậm nhất ngày 30/9/2024.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2024.

Tải toàn văn Nghị định 64/2024/NĐ-CP

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X