email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Lưu ý về Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

Lưu ý về Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

Lưu ý về Giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có các điểm mới mà các doanh nghiệp cần lưu ý. Nghị định này đưa ra chi tiết các chi phí đối với giao dịch liên kết không được trừ cho khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc “bản chất quyết định hình thức”. Hãy cùng IAC điểm lại những lưu ý về giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN.

quản lý thuế với doanh nghiệp giao dịch liên kết

Thứ 1: Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ.

Không được tính chi phí giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN trong kỳ:

  • Chi phí thanh toán cho bên liên kết không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế
  • Chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế
  • Chi phí thanh toán cho bên liên kết không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế
  • Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế

Thứ 2: Chi phí phát sinh trong giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ.

Note: Chi phí phát sinh trong giao dịch liên kết khi tính thuế TNDN cũng sẽ không được khấu trừ trong kỳ.

  • Chi phí phát sinh từ các dịch vụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác
  • Dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết
  • Dịch vụ tính phí trùng lắp do nhiều bên liên kết cung cấp cho cùng một loại dịch vụ, không xác định được giá trị gia tăng cho người nộp thuế
  • Dịch vụ về bản chất là các lợi ích người nộp thuế nhận được do là thành viên của một tập đoàn và chi phí mà bên liên kết cộng thêm đối với dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua trung gian bên liên kết không đóng góp thêm giá trị cho dịch vụ

Nghị định 20/2017/NĐ-CP cũng quy định mức trần cho chi phí lãi vay được trừ, theo đó, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế (EBITDA). Quy định này không áp dụng cho người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.

Trên đây là 2 lưu ý quan trọng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà các kế toán và chủ doanh nghiệp cần cân nhắc. Các hoạt động giao dịch liên kết giữa các doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức khác nhau và nhiều vấn đề xung quanh giao dịch liên kết khi tính thuế TNDN. Để thao gỡ các vấn đề khó, IACHN cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giá, tư vấn giao dịch liên kết, IACHN là đơn vị uy tín, đảm bảo hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp. Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết: Hotline 093 566 1111


IACHN – Giải pháp toàn diện cho Doanh nghiệp – [Hotline: 093.566.1111]

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn độc lập IAC – Chi nhánh Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ kế toán Chuyên nghiệp Uy tín bao gồm dịch vụ kế toán trọn gọi, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính đảm bảo các tiêu chí Chính xác, Kịp thời, Khách quan, Bảo mật!

Dịch vụ của IACHN:

Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp – Tối ưu thuế

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Uy tín Tin cậy

Dịch vụ kế toán – Hotline 093 566 1111

Tìm hiểu thêm về IACHN – Đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán – Kế toán toàn diện

quản lý thuế với doanh nghiệp tham gia giao dịch liên kết

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X