email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Hồ sơ miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi chính phủ


Ngày đăng: 19/09/2019

Người nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam nếu là chuyên gia thuộc các dự án phi chính phủ sẽ được miễn thuế TNCN. Để chứng minh là trường hợp thuộc diện được miễn thuế, không cần kê khai và không phải nộp thuế TNCN, cơ quan chủ quản dự án và chuyên gia nước ngoài cần chú ý tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Cụ thể, căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam theo yêu cầu của dự án phi chính phủ được quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg. Theo đó, Quyết định này quy định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện miễn thuế được quy định tại Điều 2 của Quyết định này:

Điều 2. Điều kiện miễn thuế

Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có quốc tịch nước ngoài.

2. Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài đính kèm hợp đồng.

Riêng hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài bổ sung xác nhận của chủ khoản viện trợ phi chính phủ của Việt Nam về việc chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Về quy định các loại hồ sơ chứng minh và thủ tục cần làm, Thông tư 96/2016/TT-BTC đã hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam:

 • Xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế TNCN của Cơ quan chủ quản hoặc của Chủ khoản viện trợ.
 • Bản sao Quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 • Bản sao Văn kiện chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.
 • Bản sao hợp đồng ký giữa Chuyên gia nước ngoài với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc với Cơ quan chủ quản hoặc với Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
 • Bản sao hộ chiếu.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ miễn thuế.
 • Chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày Hợp đồng Chuyên gia nước ngoài có hiệu lực, Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài phải nộp bộ hồ sơ trên đây đến Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở.

 

Như vậy, nếu cá nhân là chuyên gia nước ngoài không thuộc diện MIỄN THUẾ NÊU TRÊN thì chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BTC, theo đó:

 • Đối tượng không cư trú (có mặt VN <183 ngày): Xét miễn thuế theo hiệp định nếu thỏa mãn (3 điều kiện: Tổ chức chi trả ở nước ngoài, cá nhân thực thi theo nhiệm vụ nước ngoài, không cư trú).
  Nộp hồ sơ chứng minh thuộc diện miễn trừ thuế theo hiệp định theo Khoản 13, Điều 16 khai thuế TNCN Thông tư số 156/2013/TT-BTC: “Mười lăm ngày trước khi thực hiện hợp đồng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam: cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định để nộp cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Bên Việt Nam cùng với hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên.” Hồ sơ gồm:

  • Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu 01/HTQT;
  • Bản sao hợp đồng lao động;
  • Bản sao hộ chiếu;
  • Cam kết nộp giấy xác nhận cư trú ở Anh Quốc;
  • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ miễn thuế.
 • Cá nhân cư trú: Thuế phải nộp = Thuế tính theo cơ sở thuế Việt Nam – Thuế đã nộp ở Anh quốc, khai và nộp thuế tại Việt Nam như người Việt Nam.

 

Phí dịch vụ kê khai thủ tục miễn thuế

Phí dịch vụ được tính dựa trên cơ sở phân công công việc và trách nhiệm, kỹ năng liên quan và thời gian cần thiết để hoàn thành công việc, chi tiết phí dịch vụ như sau. Phí dịch vụ đăng ký miễn thuế cho chuyên gia nước ngoài là 1.000USD/1 người. Thời gian hoàn thành là 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu từ phía khách hàng.

Vui lòng liên hệ hotline 0935661111 hoặc email infor@iachanoi.com để được tư vấn cụ thể và chi tiết!


Bài viết liên quan
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Kết thúc năm dương lịch, các cá nhân đã phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương,...
Xem tiếp
Đối tượng nào phải kê khai thu nhập toàn cầu?

Đối tượng nào phải kê khai thu nhập toàn cầu?

Liên quan đến vấn đề thuế TNCN của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam:   Khi...
Xem tiếp
Các khoản chi trực tiếp cho cá nhân PHẢI tính vào thu nhập chịu thuế

Các khoản chi trực tiếp cho cá nhân PHẢI tính vào thu nhập chịu thuế

Một số khoản chi trực tiếp cho cá nhân ngoài tiền lương, tiền công... vẫn phải tính vào thu nhập chịu...
Xem tiếp
Cam kết thu nhập thấp ký vào thời điểm người lao động bắt đầu làm hay trước khi nghỉ việc?

Cam kết thu nhập thấp ký vào thời điểm người lao động bắt đầu làm hay trước khi nghỉ việc?

  Thời điểm ký cam kết thu nhập thấp là khi nào? Căn cứ quy định tại tiết i, khoản 1, điều 25,Thông...
Xem tiếp
Đoàn phí KHÔNG được giảm trừ khi tính thuế TNCN

Đoàn phí KHÔNG được giảm trừ khi tính thuế TNCN

Qua nhiều lần tìm hiểu doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, IAC Hà Nội nhận thấy trong...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Một trong những khía cạnh doanh nghiệp cân nhắc khi có ý định mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động...
Xem tiếp