email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê - CẦN BIẾT

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không? Quy định về bảng kê kèm hóa đơn điện tử. Các trường hợp nào đơn giá không phải là tiêu thức bắt buộc? Công văn hướng dẫn mới nhất 2022. 

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Đơn vị tính, đơn giá, số lượng hàng hóa dịch vụ là một trong các tiêu thức bắt buộc của hóa đơn điện tử theo quy định tại điều 10. Nội dung hóa đơn, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trừ một số trường hợp dưới đây, người bán được phép xuất hóa đơn không kèm đơn giá, số lượng, đơn vị tính. Cụ thể như sau:

  1. hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng (tiết e, khoản 14, điều 10)
  2. các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê (tiết a, khoản 6, điều 10).
  3. các cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng, có máy tính tiền điện tử (nhưng chưa kết nối với CQT) thuộc diện được lập hóa đơn cuối ngày. (điểm g, điều 9).

Như vậy: về nguyên tắc, hầu hết khi cung ứng hàng hóa dịch vụ mà có thể chi tiết được số lượng, đơn giá của từng mặt hàng, dịch vụ cụ thể thì phải ghi rõ đơn giá số lượng, mặt hàng trên hóa đơn điện tử. Dịch vụ ăn uống cũng không được phép xuất kèm bảng kê.

Trường hợp được xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Trong bài này chúng ta sẽ đi làm rõ trường hợp 2 và trường hợp 3 đã nêu trên.

Dịch vụ được phép xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Theo tiết a, khoản 6, điều 10:.

Số lượng hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên. Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.”

Vấn đề đặt ra là dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh là các dịch vụ nào? Liệu có phải chỉ bao gồm các dịch vụ đặc thù đã nêu trong đoạn văn bản trên như điện nước, chuyển phát…

Tại công văn số 30591/CTHN ban hành mới nhất ngày 29/06/2022, Cục Thuế Hà Nội cũng chỉ hướng dẫn “trường hợp cung cấp dịch vụ thuộc trường hợp được phép lập bảng kê” chứ cũng không nêu rõ là các trường hợp nào?

Vấn đề này cũng được các doanh nghiệp gửi thắc mắc đến Tổng Cục Thuế, vì vậy chúng ta vẫn tiếp tục chờ thêm hướng dẫn từ Cơ quan Thuế.

Cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ ăn uống xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

điểm g, điều 9

“g) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động kinh doanh được thực hiện tại trụ sở chính (hay chính là trụ sở chính xuất hóa đơn – IACHN) mà:

  • hệ thống máy tính tiền kết nối với máy tính chưa đáp ứng điều kiện kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế
  • từng giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống có in Phiếu tính tiền cho khách hàng
  • dữ liệu Phiếu tính tiền có lưu trên hệ thống
  • khách hàng không có nhu cầu nhận hóa đơn điện tử

thì cuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống trong ngày, trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng”.

Đối với trường hợp người bán được phép lập hóa đơn điện tử cuối ngày, tuy nhiên nghị định cũng chưa nêu rõ là người bán được phép xuất 01 hóa đơn cho toàn bộ giao dịch trong ngày (khi đó được phép lập bảng kê, bảng kê chính là các phiếu tính tiền); hay sẽ phải xuất từng hóa đơn cho từng giao dịch?

Trên quan điểm người viết, chúng tôi cho rằng CQT sẽ có xu hướng cho phép xuất 01 hóa đơn, bởi vì trường hợp này đã có hệ thống để đối chiếu dữ liệu bán hàng. Các doanh nghiệp khi áp dụng tình huống này có thể gửi văn bản xin hướng dẫn từ Cơ quan Thuế.

Xem thêm:

Xử lý khi viết sai hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Các lưu ý khi sử dụng hóa dơn điện tử

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X