email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Cách kiểm tra hóa đơn điện tử không có ngày ký - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Cách kiểm tra hóa đơn điện tử không có ngày ký

Cách kiểm tra hóa đơn điện tử không có ngày ký

Hóa đơn điện tử không có ngày ký có được không? Ngày ký hóa đơn điện tử khác với ngày lập hóa đơn điện tử có hợp lệ không? Quy định ngày ký hóa đơn điện tử như thế nào? Sau đây IACHN hướng dẫn các bạn làm thế nào để kiểm tra hóa đơn điện tử không có ngày ký.

Ngày ký hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Liên quan tới vướng mắc về chỉ tiêu ngày, giờ ký có phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định hay không, ngày 11/06/2019, Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn số 44743/CT-TTHT trình bày ý kiến gửi tới Tổng cục Thuế.

Theo đó, quan điểm của Cục thuế TP Hà Nội cho rằng: việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ “cấp dấu thời gian” theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, Cục thuế tỉnh Bình Dương trả lời độc giả trên website của Bộ Tài chính như sau:

… theo nội dung câu hỏi của độc giả đề nghị hướng dẫn thực hiện trường hợp hóa đơn điện tử của các tổ chức chỉ có duy nhất ngày lập hóa đơn mà không thể hiện ngày ký và ngày gửi hóa đơn… Trường hợp hóa đơn điện tử của các tổ chức trên thực hiện đúng quy định pháp luật về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và đã được cơ quan thuế trực tiếp quản lý chấp thuận, độc giả căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.”

Như vậy, hóa đơn chỉ có ngày lập mà không thể hiện ngày ký (với điều kiện thực hiện đúng quy định pháp luật về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử) vẫn được sử dụng như hóa đơn hợp lệ.

Một lưu ý đặc biệt, trường hợp hóa đơn thể hiện cả ngày lập và ngày ký mà hai ngày này không trùng nhau thì hóa đơn đó không đúng với quy định.

Cụ thể, theo Công văn số 8910/CT-TTHT ngày 20/08/2019 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh:

“... trên hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký hóa đơn thì về nguyên tắc tại thời điểm lập hóa đơn điện tử Công ty phải thiết lập đầy đủ các thông tin… Trường hợp Công ty trình bày dịch vụ đã cung cấp vào ngày 30/6/2019 nhưng đến ngày 05/7/2019 mới ký hóa đơn và giao cho khách hàng nhưng ghi ngày lập hóa đơn là ngày 30/6/2019 là không phù hợp với quy định.

Nói cách khác, nếu hóa đơn có chứa thông tin về ngày ký hóa đơn thì ngày này phải trùng khớp với ngày lập hóa đơn.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp cần lưu ý: các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có thể ẩn thông tin ngày ký trên bản thể hiện PDF, nhưng tại file nguồn khởi tạo định dạng XML vẫn có thể chứa thông tin về ngày ký hóa đơn thực tế. Nếu như ngày ký hóa đơn sau ngày lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn đó sẽ có rủi ro không đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Cách kiểm tra ngày ký trên hóa đơn điện tử

Việc kiểm tra ngày ký trên hóa đơn điện tử là rất cần thiết, nó giúp doanh nghiệp hạn chế được rủi ro không đủ điều kiện khấu trừ thuế gia tăng hoặc phải giải trình với cơ quan thuế trong trường hợp bị kiểm tra. Như vậy làm thế nào để kiểm tra hóa đơn không có ngày ký khi chỉ nhận được bản hiển thị hóa đơn điện tử là PDF?

IAC Hà Nội cung cấp giúp bạn một công cụ kiểm tra ngày ký hóa đơn điện tử. Các bạn truy cập vào trang web với đường dẫn bên dưới và làm theo hướng dẫn:

https://checkinvoice.vn/?upload_id=7de4a5b5-801e-439b-ba9d-dcb200794b3f

Tìm hiểu thêm về hóa đơn điện tử:

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X