email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hoá đơn điện tử là gì và điều kiện phát hành? - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hoá đơn điện tử là gì và điều kiện phát hành?

Hoá đơn điện tử là gì và điều kiện phát hành?

Bài viết sẽ giải đáp 2 câu hỏi chính: Thứ 1, hoá đơn điện tử là gì? (Theo căn cứ nào) và thứ 2, điều kiện gì để hoá đơn điện tử được công nhận? Thêm vào đó IACHN tóm tắt thủ tục phát hành hoá đơn, hi vọng bạn đọc sẽ nắm được thông tin cơ bản về hoá đơn điện tử.

Bạn cần phát hành hoá đơn điện tử? Mời xem hướng dẫn chi tiết:  Từ A đến Z: Thủ tục phát hành Hoá Đơn Điện Tử năm 2018

1/ Hóa đơn điện tử là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính thì:

Hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: tcm, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm,…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc lế và các quy định của pháp luật có liên quan

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dịnh một lần duy nhất.

2/ Điều kiện được công nhận của hóa đơn điện tử

  • Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi , lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử;
  • Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

3/ Thủ tục pháp hành hóa đơn điện tử

Muốn phát hành hóa đơn này, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các thủ tục/ giấy tờ như sau:

  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (mẫu số 1, ban hành kèm thông tư 32);
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, gửi tới cơ quan quản lý, gửi lên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế (theo mẫu số 02 ban hành kèm thông tư 32);
  • Tiến hành ký số vào hóa đơn mẫu rồi gửi tới cơ quan quản lý thuế.
  • HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN từ A đến Z: Thủ tục phát hành Hoá Đơn Điện Tử năm 2018

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X