email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Hướng dẫn cách mua và báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN


Ngày đăng: 25/11/2018

Doanh nghiệp phải cấp “biên lai khấu trừ thuế TNCN” theo yêu cầu của người lao động không uỷ quyền quyết toán thuế TNCN mà doanh nghiệp đã khấu trừ tiền thuế TNCN trong kỳ tính thuế. Sau đây, IAC Hà Nội trân trọng hướng dẫn bạn đọc cách mua chứng từ khấu trừ thuế và báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN với cơ quan thuế.

1. Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hồ sơ mua bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. (1 bản)
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (photo công chứng (01 bản)
  • Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp (01 bản)
  • Bản photo Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng ấn chỉ của chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp.

  • Sau khi hoàn thành các bước đặt mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cơ quan Thuế sẽ cấp cho doanh nghiệp 1 cuốn chứng từ khấu trừ thuế TNCN gồm 50 số, mỗi số có 2 liên:

Liên 1: Báo soát và Lưu;

Liên 2: Giao cho người nộp thuế (Cá nhân được khấu trừ thuế).

Lưu ý 1: Khi doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận khấu trừ thuế TNCN:

Đối tượng

Hình thức cấp giấy chứng nhận khấu trừ thuế TNCN

Người lao động uỷ quyền quyết toán thuế TNCN tại doanh nghiệp Không cấp giấy chứng nhận khấu trừ thuế TNCN
Người lao động KHÔNG uỷ quyền quyết toán thuế TNCN tại doanh nghiệp

–       Người lao động khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%: Cấp cho từng lần khấu trừ thuế TNCN hoặc cấp 1 chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong 1 kỳ tính thuế theo yêu cầu của người lao động.

 

–       Người lao động khấu trừ thuế theo biểu luỹ tiến: Chỉ được cấp 01 chứng từ khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế.

Lưu ý 2: Đối với người lao động (người nộp thuế) tự quyết toán thuế TNCN và làm thủ tục hoàn thuế TNCN:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

“b.2) Hồ sơ khai quyết toán

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.”

Như vậy, để quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Cơ quan thuế chỉ xem xét một số trường hợp NNT không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi tổ chức chi trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế.

2. Lập báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Giống như việc mua hoá đơn của cơ quan Thuế, khi doanh nghiệp đã mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì hàng quý phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT.

Cách nộp: In báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế theo mẫu CTT25/AC (ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT), ký, đóng dấu thủ trưởng đơn vị và mang đến nộp tại bộ phận 1 cửa của cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp.

Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu quý tiếp theo.

Ví dụ: Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN của quý 3 năm 2018 là ngày 30 tháng 10 năm 2018.

TẢI BẢNG KÊ CHỨNG TỪ – MẪU CTT25/AC 


Bài viết liên quan
Tiến tới áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế từ năm 2022

Tiến tới áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế từ năm 2022

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đang chuyển dần từ việc áp dụng Chuẩn mực...
Xem tiếp
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn nộp thuế 5 tháng

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn nộp thuế 5 tháng

Ngày 08 tháng 4 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế 05 tháng...
Xem tiếp
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp bị gián đoạn bởi dịch covid-19, có thể kể đến như...
Xem tiếp
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Kết thúc năm dương lịch, các cá nhân đã phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương,...
Xem tiếp
Đối tượng nào phải kê khai thu nhập toàn cầu?

Đối tượng nào phải kê khai thu nhập toàn cầu?

Liên quan đến vấn đề thuế TNCN của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam:   Khi...
Xem tiếp
Các khoản chi trực tiếp cho cá nhân PHẢI tính vào thu nhập chịu thuế

Các khoản chi trực tiếp cho cá nhân PHẢI tính vào thu nhập chịu thuế

Một số khoản chi trực tiếp cho cá nhân ngoài tiền lương, tiền công... vẫn phải tính vào thu nhập chịu...
Xem tiếp