email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. So với các quy định cũ, Thông tư này có bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) và mức thu LPTB.

le-phi-truoc-ba

Giá tính Lệ phí trước bạ theo thông tư số 301

Giá tính LPTB đối với nhà được xác định theo tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà. Tỷ lệ này do UBND cấp tỉnh ban hành (Khoản 2 Điều 3).

Diện tích nhà chịu LPTB là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo). Đối với nhà chung cư, giá tính LPTB bao gồm cả giá trị đất được phân bổ (Khoản 2 Điều 3).

Đối với các tài sản khác, giá tính LPTB là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường, thay vì trước đó xác định theo Bảng giá do UBND cấp tỉnh ban hành. Giá chuyển nhượng thực tế được căn cứ theo hóa đơn, hợp đồng, giá thành phẩm, … (Khoản 3 Điều 3).

Riêng xe ô tô, xe máy, giá tính LPTB vẫn căn cứ theo Bảng giá nhưng theo quy định mới Bảng giá này sẽ do Bộ Tài chính ban hành, thay vì quy định cũ do UBND cấp tỉnh ban hành (Khoản 3 Điều 3).

Về mức thu LPTB, đối với xe máy đăng ký ở địa bàn tỉnh, thành phố, thị xã nếu đã nộp LPTB theo mức 5% thì những lần mua bán sau chỉ phải nộp LPTB 1% (Khoản 4 Điều 4).

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

1) Nhà, đất:
–  Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác
–  Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của tổchức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình)

2) Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao

3) Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

4) Thuyền thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước, kể cả du thuyền.

5) Tàu bay.

6) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

7) Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trường hợp các loại máy, thiết bị thuộc diện phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng không phải là ô tô theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không phải chịu lệ phí trước bạ.

8) Vỏ, tổng thành khung (gọi chung là khung), tổng thành máy của tài sản phải chịu lệ phí trước bạ nêu tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 là các khung, tổng thành máy thay thế khác với số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Thay thế khoản 1 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và thay thế các Thông tư sau:

Nguồn: LuatVietnam.net

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X