email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế về ngân sách nhà nước

Từ ngày 01 tháng 08 năm 2016 sẽ được áp dụng quy định mới về nộp ngân sách nhà nước, cụ thể là nộp ngân sách đối với các khoản thuế và khoản thu nội địa. Hướng dẫn nộp ngân sách này được Bộ Tài Chính ban hành tại Thông tư 84/2016/TT-BTC.


 

thong-tu-84-ve-nop-ngan-sach-nha-nuoc

TẢI THÔNG TƯ TẠI ĐÂY:

THÔNG TƯ 84/2016/TT-BTC

Thông tư 84 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là các khoản thuế và thu nội địa), không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng

Thông tư 84 quy định 5 đối tượng bắt buộc áp dụng quy định mới bao gồm:

  1. Người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
  2. Các cơ quan thuế (bao gồm: Tổng cục Thuế, cục thuế và tất cả các chi cục thuế.)
  3.  Các cơ quan kho bạc nhà nước (bao gồm: Kho bạc Nhà nước; Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.)
  4. Các ngân hàng (bao gồm: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo pháp luật các tổ chức tín dụng có liên quan đến việc thu nộp các khoản thuế và thu nội địa;
  5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu nộp các khoản thuế và thu nội địa.

Bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS)

Thông tư quy định bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS), giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu số C1-03/NS), bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Các thủ tục khác về thu, nộp ngân sách nhà nước không được hướng dẫn tại thông tư này tiếp tục thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

 


 

Đào tạo kế toán thực hành

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC

Hotline: 093 566 1111

Tel: (+84) 4 6651 3639

Email: chinh.nb@auditiac.com

Facebook: https://www.facebook.com/KeToanIACHaNoi

IAC Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 23, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X