email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế sau khi Thành lập Doanh nghiệp - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế sau khi Thành lập Doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế sau khi Thành lập Doanh nghiệp

Theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC hướng dẫn về đăng ký thuế dành cho các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp mới thành lập. Áp dụng theo thông tư 95, IACHN tổng hợp hướng dẫn các bước cần làm khi đăng ký thuế cho doanh nghiệp đang đăng ký thành lập doanh nghiệp.

thue-02

 Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện đăng ký thuế theo đúng thời hạn quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ: Ngày ghi trên Giấy phép đăng ký kinh doanh do các Sở Kế hoạch và Đầu tư từng tỉnh, thành phố cấp.

Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

a) Hồ sơ đăng ký thuế đối với Doanh nghiệp:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT kèm TT 95/2016/TT-BTC
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực của Giấy phép đăng ký kinh doanh.

b) Hồ sơ đăng ký thuế đối với đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT kèm TT 95/2016/TT-BTC
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực của Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ đăng ký thuế ở đâu?

Hồ sơ đăng ký thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp/ Đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp.

Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật quản lý thuế, cụ thể:

Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

  • Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.
  • Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

  •  Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Thời gian giải quyết hồ sơ

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong quá trình đăng ký thuế với cơ quan thuế, tại sao bạn không nghĩ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói?

Nên dùng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp ở đâu uy tín?

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X