email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Lương hưu, trợ cấp BHXH có thể nhận qua tài khoản của người khác - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Lương hưu, trợ cấp BHXH có thể nhận qua tài khoản của người khác

Lương hưu, trợ cấp BHXH có thể nhận qua tài khoản của người khác

Công văn số 1569/BHXH-TCKT bao gồm 2 trang,Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 08/05/2017 về việc chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác. Văn bản hướng dẫn thủ tục thông báo chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng vào tài khoản cá nhân của người khác (không phải người được hưởng).

QMS_VBPL_83983-thu-tuc-nhan-luong-huu

Khi người hưởng có yêu cầu chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH của mình vào tài khoản người khác thì làm theo hướng dẫn như sau:

  • Lập Thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng mẫu số 18-CBH ban hành kèm Quyết định 828/QĐ-BHXH bổ sung thêm chỉ tiêu “Tên chủ tài khoản”.
  • Hoặc lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 01 ban hành tại Quyết định 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015, ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

Screenshot at Jun 05 09-40-30

Nguồn: LuatVietnam.net

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X