email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Trường hợp nào các bên giao dịch liên kết được miễn kê khai giá?

Trường hợp nào các bên giao dịch liên kết được miễn kê khai giá?

Trường hợp nào các bên giao dịch liên kết được miễn kê khai giá?

Công văn số 83301/CT-TTHT ngày 28/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc các bên giao dịch liên kết được miễn kê khai giá trong một số trường hợp nhất định (2 trang). Hãy cùng IAC tìm hiểu chi tiết!

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP , trường hợp trong năm tài chính, Công ty chỉ phát sinh giao dịch với bên liên kết là đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế và không bên nào được ưu đãi thuế TNDN thì được miễn kê khai giá đồng thời được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
Tuy nhiên, Công ty phải kê khai căn cứ được miễn trừ tại mục I, mục II Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

TẢI CÔNG VĂN 83301/CT-TTHT: TẠI ĐÂY

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HOTLINE 093 566 1111

Các bên tham gia giao dịch liên kết được miễn kê khai giá khi nào?

Bạn đọc tìm hiểu thêm các bài phân tích về giao dịch liên kết: Doanh thu dưới 200 tỷ có thể được miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X