email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Nghị định 126/2020 mới nhất về kê khai và nộp thuế - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Nghị định 126/2020 mới nhất về kê khai và nộp thuế

Nghị định 126/2020 mới nhất về kê khai và nộp thuế

Ngày 26/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020 hướng dẫn Luật quản lý thuế về các nội dung: kê khai thuế, ấn định thuế, thời hạn và nghĩa vụ nộp thuế, hoàn thuế, cưỡng chế về thuế, trách nhiệm cung cấp thông tin của các Cơ quan khác và thỏa thuận APA.

 

Những điểm mới nhất được quy định tại Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Nghị định 126/2020 được IACHN tổng hợp dưới đây. Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Thời hạn kê khai thuế, thời hạn nộp tờ khai thuế mới nhất (Điều 44, Luật Quản lý thuế)

  • Hạn nộp tờ khai theo tháng: Vẫn là ngày 20 của tháng tiếp theo (Không thay đổi)
  • Hạn nộp tờ khai theo quý: Ngày cuối cùng của tháng tiếp theo (Trước đây cố định là ngày thứ 30); Ví dụ: hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 2 là 31/7 thay vì 30/7 như trước;
  • Hạn nộp tờ khai quyết toán năm:

+ Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ năm tài chính kết thúc vào 31/12 hằng năm thì hạn nộp là ngày 31/3 năm sau; năm tài chính kết thúc vào 30/4 hằng năm thì hạn nộp là ngày 31/7

+ Đối với Hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân TỰ NỘP tại CQ Thuế: ngày 30/4 hàng năm (được gia hạn đến ngày 2/5 do trùng vào nghỉ lễ)

+ Đối với hộ kinh doanh: hạn nộp là ngày 15/12 của năm trước liền kề

Kỳ kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo quý hay tháng (điều 9, NĐ 126/2020)

  • Điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý:

+ DN mới thành lập

+ DN cũ, có doanh thu trên tờ khai thuế GTGT năm trước liền kề =< 50 tỷ VNĐ.

  • Điều kiện kê khai thuế TNCN theo quý: nếu đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý. (Như vậy, liệu có xảy ra trường hợp, DN đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý, nhưng lựa chọn khai thuế GTGT theo tháng và TNCN theo quý không? Các bạn đón đọc các hướng dẫn tiếp theo)
  • Kỳ kê khai: xác định 1 lần vào đầu năm và ổn định trọn năm dương lịch.
  • Thời hạn xác định áp dụng kỳ kê khai từ năm 2021.
STT Xác định lại kỳ kê khai Thủ tục đăng ký
Năm nay Năm sau
1. Quý Quý Không cần làm gì, nộp tờ khai quý 1 hoặc tháng 1 thì hiểu là lựa chọn kỳ đó
2 Quý Tháng Nộp tờ khai theo tháng, nếu trót nộp tờ khai theo quý thì DN tự tính chậm nộp thuế theo tháng mà không cần nộp lại tờ khai các quý đã sai.
3 Tháng Quý Nộp Phụ lục I ban hành theo NĐ 126 trước 31/01. Không nộp thì mặc định theo tháng.
  • Như vậy năm nào cũng phải xác định lại thay vì trước đây là ổn định theo chu kỳ 3 năm. 

Thời hạn và số tiền nộp thuế TNDN tạm tính (6a, điều 8 Nghị định 126/2020)

  • Thay đổi:Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 nên trong năm 2020 vẫn tiếp tục áp dụng quy định tạm nộp tối thiểu 80% số thuế TNDN trước 30/01/2021.

  • Làm rõ: “Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được. Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án.”

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X