email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Quy định mới đóng BHXH và tính lãi chậm đóng từ tháng 07/2018 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Quy định mới đóng BHXH và tính lãi chậm đóng từ tháng 07/2018

Quy định mới đóng BHXH và tính lãi chậm đóng từ tháng 07/2018

Tại Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có điểm đáng lưu ý nhất là sửa đổi quy trình đóng BHXH và tính lãi chậm nộp.

Quy định mới về nơi đóng BHXH

Sửa đổi về địa điểm đóng BHXH như sau: Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ.

Như vậy: Một trong những sửa đổi quan trọng của Quyết định này là cho phép các chi nhánh được lựa chọn đóng BHXH tập trung tại Công ty mẹ, thay vì trước đây bắt buộc phải đóng ngay tại địa phương chi nhánh hoạt động (khoản 1 Điều 1).

Cách tính lãi chậm nộp MỚI doanh nghiệp cần nắm được

Lãi suất tính lãi truy thu các trường hợp trốn, chậm nộp bảo hiểm xã hội được quy định mới sẽ căn cứ vào thời gian trốn đóng BHXH và cụ thể là các mốc thời gian sau:

  • Từ trước ngày 01/01/2016 thì tính theo mức mãi lãi suất chậm đóng theo tháng áp dụng đối với năm 2016.
  • Từ ngày 01/01/2016 trở đi tính theo lãi suất chậm đóng theo tháng áp dụng đối với từng năm
  • Trường hợp truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt HĐLĐ về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ chưa đóng, truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động thì lãi suất tính lãi truy thu được căn cứ theo mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề năm tính truy thu.

Doanh nghiệm chậm đóng BHYT 30 ngày trở lên bị phạt 

Đối với các đơn vị/ doanh nghiệp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên sẽ bị Phạt theo Điều 49 Luật BHYT sửa đổi bổ sung như sau:

“Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau:

a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế;

b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.”

Quyết định 888/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Các kế toán và doanh nghiệp cần nhanh chóng update thông tin và thực hiện theo đúng quy định. Chúc bạn thành công! 

IACHN – GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cam kết Dịch vụ Kế toán – Kiểm toán – Thuế và Tư vấn quản trị doanh nghiệp chất lượng, uy tín, tận tâm.

 

TẢI QUYẾT ĐỊNH 888/QĐ-BHXH: TẠI ĐÂY 


admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X