email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Quy trình Dịch vụ kiểm toán Tiêu chuẩn mang lại Hiệu quả cao

Quy trình Dịch vụ kiểm toán Tiêu chuẩn mang lại Hiệu quả cao


Ngày đăng: 11/10/2020

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam. IAC không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phong cách dịch vụ, gia tăng lợi ích, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Do đó, quy trình dịch vụ kiểm toán IAC luôn được thực hiện chuyên nghiệp, nhanh chóng. Dưới đây là tiêu chí thực hiện và quy trình đơn giản nhưng hiệu quả của IAC mà bạn cần biết!

Đội ngũ IAC luôn hỗ trợ Doanh nghiệp với quy trình kiểm toán đạt chuẩn

Tiêu chí thực hiện quy trình kiểm toán của IAC.

Quy trình kiểm toán IAC đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Tập trung vào rủi ro

Chúng tôi sẽ chú trọng hơn vào những lĩnh vực chịu nhiều rủi ro trong hoạt động của Quý khách hàng. Vì vậy, IAC không phí thời gian vào những lĩnh vực ít trọng yếu hơn. Mọi vấn đề đều được xác định và giải quyết nhanh chóng. Phương pháp này đảm bảo rằng công tác kiểm toán được tiến hành hiệu quả, hoàn thành đúng thời gian.

2. Nâng cao tính hiệu quả quản lý

Cùng với quá trình kiểm toán chúng tôi còn đưa ra các ý kiến tư vấn. Mọi hoạt động tư vấn của chúng tôi đều hướng vào mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý của Qúy khách hàng dựa trên triết lý giúp Qúy khách hàng tối thiểu hóa thời gian và chi phí liên quan tới việc duy trì hệ thống kế toán và thuế trong khi vẫn đạt được kết quả đầu ra mong đợi.

Quy trình dịch vụ kiểm toán Tiêu chuẩn

Dựa trên các đặc điểm này, quy trình dịch vụ kiểm toán giá rẻ của chúng tôi bao gồm các giai đoạn sau:

Quy trình của dịch vụ kiểm toán trong Doanh nghiệp

Giai đoạn 1:Lập kế hoạch kiểm toán – Họp với Ban giám đốc, phòng Tài chính kế toán và Ban Kiểm soát
– Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin chung cho nhóm kiểm toán
– Họp tóm lược đội kiểm toán
– Lập kế hoạch kiểm toán thực địa.
– Lập Biên bản kế hoạch kiểm toán
– Lên Chương trình kiểm toán cho việc ghi chép và kiểm soát các thủ tục kiểm toán
– Chuẩn bị và gửi bảng liệt kê các thông tin yêu cầu cần thiết cho Công ty.
Giai đoạn 2:Thống nhất chiến lược Thảo luận phương pháp tiếp cận kiểm toán với Qúy khách hàng và nhờ cách này, Qúy khách hàng sẽ có cơ hội góp ý kiến cho quá trình xây dựng chiến lược và đảm bảo rằng mọi vấn đề mà Qúy khách hàng quan tâm đều được đề cập tới.
Giai đoạn 3:Thực hiện kiểm toán – Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
– Thực hiện các chương tình, chiến lược kiểm toán đã thống nhất
– Soát xét rủi ro thuế trong phạm vi kiểm toán
Giai đoạn 4:Phát hành báo cáo kiểm toán – Thảo luận vấn đề phát sinh và khuyến nghị với những người có liên quan, nếu được coi là trọng yếu, sẽ được báo cáo tới Ban Giám đốc.
– Trình tới ban Giám đốc Qúy khách hàng một Thư quản lý, tóm tắt các vấn đề tồn tại và rủi ro tiềm tang của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán và thuế. Đưa ra các nhận xét và tư vấn phương hướng giải quyết vấn đề.
– Gửi khách hàng báo cáo kiểm toán dự thảo và họp với khách hàng để thống nhất các kết quả kiểm toán.
– Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Liên hệ để được tư vấn về quy trình dịch vụ kiểm toán


Bài viết liên quan
Mẫu báo cáo kiểm soát nội bộ Tiêu chuẩn – Đơn giản nhất

Mẫu báo cáo kiểm soát nội bộ Tiêu chuẩn – Đơn giản nhất

Hoàn thiện báo cáo kiểm soát nội bộ sau khi thực hiện kiểm soát là việc cần thiết để tổng hợp lại kết...
Xem tiếp
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Giá rẻ – Tin cậy 2020

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Giá rẻ – Tin cậy 2020

Công ty TNHH kiểm toán độc lập IAC Hà Nội - một trong những chi nhánh hàng đầu của IAC - đơn vị cung...
Xem tiếp
Báo cáo kiểm toán là gì? Mẫu báo cáo tài chính Đạt chuẩn

Báo cáo kiểm toán là gì? Mẫu báo cáo tài chính Đạt chuẩn

Sau khi kết thúc một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính thì là lúc kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán...
Xem tiếp
Tại sao chọn Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại IAC Hà Nội?

Tại sao chọn Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại IAC Hà Nội?

IAC Hà Nội là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như...
Xem tiếp
Lợi ích và Đối tượng của kiểm soát nội bộ đối với Doanh nghiệp

Lợi ích và Đối tượng của kiểm soát nội bộ đối với Doanh nghiệp

Ngày nay, các nhà quản lý đều mong muốn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phòng ngừa...
Xem tiếp
Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ tại Hà Nội và TPHCM (MS: KiT04)

Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ tại Hà Nội và TPHCM (MS: KiT04)

Ngày nay, các nhà quản lý đều mong muốn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phòng ngừa...
Xem tiếp