email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Rà soát 6 công việc quan trọng trong tháng 12/2018 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Rà soát 6 công việc quan trọng trong tháng 12/2018

Rà soát 6 công việc quan trọng trong tháng 12/2018

Đừng để công việc của tháng 12 còn dư âm sang năm 2019, hãy rà soát ngay 6 công việc kế toán doanh nghiệp phải làm xem đơn vị của bạn đã hoàn tất chưa nhé. 

 

 

1. Thông báo tình hình biến động lao động

 • Thông báo trước ngày 03/12/2018
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

2. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

 • Hạn cuối là ngày 20/12/2018
 • Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

3. Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng: 

 • Hạn cuối là ngày 20/11/2018
 • Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng: 

 • Hạn cuối là ngày 20/12/2018
 • Căn cứ pháp lý: Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

5. Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng: 

 • Hạn cuối là ngày 31/12/2018
 • Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

6. Cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động: Đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn.

 • Căn cứ pháp lý: Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.

Dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất sổ sách, thủ tục kế toán cuối năm:

Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp – Tối ưu thuế

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán Hoàn thiện – Chất lượng – Giá rẻ 2018

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X