email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Các sai lầm thường gặp khi tính thuế TNDN 2023 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Các sai lầm thường gặp khi tính thuế TNDN 2023

Các sai lầm thường gặp khi tính thuế TNDN 2023

Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào? tính thuế TNDN phải nộp như thế nào? Các chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN, cách chuyển lỗ ra sao… là những điều kế toán cần quan tâm đảm bảo tính toán đúng số thuế TNDN phải nộp cuối năm.

Thời hạn kê khai quyết toán thuế TNDN và nộp thuế TNDN

Đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch

 • Tạm nộp tối thiểu 80% số thuế TNDN theo quyết toán năm 2022 trước ngày 31/1/2023.
 • Kê khai quyết toán thuế TNDN và nộp tiền thuế TNDN trước ngày 31/3

Các doanh nghiệp thành lập từ sau ngày 1/10 -31/12 được phép lựa chọn gộp báo cáo tài chính cùng với năm sau (khi đó năm tài chính đầu tiên > 12 tháng)

⇒ Tờ khai quyết toán Thuế TNDN: nộp theo BCTC (năm sau); Tờ khai quyết toán thuế TNCN: vẫn phải nộp theo năm dương lịch

Sai lầm thường gặp khi tính thuế TNDN

1. Chưa loại các chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Rà soát tất cả các đầu tài khoản chi phí và loại ra các chi phí thường gặp sau:

 • Chi phí không có hóa đơn chứng từ
 • Phạt vi phạm hành chính
 • Các chi phí không hợp lý khác theo quy định tại Luật thuế TNDN: chơi golf, chi cho bản thân người lao động và người nhà mà không được quy định trong Quy chế tài chính, hợp đồng lao động…; tiền lương chi trả cho chủ sở hữu của doanh nghiệp TNHH 1 Thành viên.
 • Các chi phí vượt hạn mức: khấu hao xe trên 1,6 tỷ; trợ cấp thôi việc..; trích lập dự phòng không có đủ hồ sơ và cao hơn mức quy định tại thông tư 48/2018/TT-BTC;
 • Một số chi phí còn gây tranh cãi như: tiền tăng ca vượt mức quy định; tiền phép năm chi trả cho lao động vẫn đang làm việc
 • Quà tặng cuối năm: phải xuất hóa đơn khi tặng quà mới được tính chi phí hợp lý…
 • Lưu ý: một số cơ quan thuế không đồng ý tiền thuế GTGT đầu vào, đủ điều kiện khấu trừ nhưng doanh nghiệp không kê khai mà hạch toán vào chi phí.

2. Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

 • Lãi hoặc lỗ do đánh giá lại tỷ giá cuối năm của các khoản tiền và phải thu không được tính là chi phí hợp lý hoặc thu nhập chịu thuế
 • Nếu năm trước đã loại khỏi thu nhập tính thuế thì năm nay được cộng vào (chỉ tiêu B7 và B9)

3. Chi phí lãi vay dưới mức 30%EBITDA cũng là chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

 • Doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết, nếu phát sinh chi phí lãi vay, thì chi phí lãi vay được trừ không vượt quá 30%EBITDA.
 • Ngoài ra Doanh nghiệp cũng cần kê khai phụ lục giao dịch liên kết đính kèm tờ khai quyết toán TNDN.
 • Lưu ý: chi phí lãi vay trong trường hợp doanh nghiệp dư tiền mặt, hoặc chưa góp đủ vốn cũng là chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

Xem thêm:

Giao dịch liên kết là gì

Cách tính chi phí lãi vay không được trừ

4. Xác định sai số lỗ được chuyển

 • Số lỗ được chuyển là lỗ thuế trên tờ khai thuế TNDN hằng năm (chứ không phải trên tài khoản 421) ⇒ Doanh nghiệp cần tổng hợp từ các tờ khai quyết toán các năm trước.
 • Số lỗ theo quyết toán thuế TNDN được chuyển trong vòng 5 năm từ ngày phát sinh lỗ.

Xem thêm:

Cách chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

5. Xác định sai thuế suất: ưu đãi miễn giảm thuế, thuế suất, thu nhập được hưởng ưu đãi thuế và không được hưởng

 • Xác định có đủ điều kiện hưởng các ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế (như ưu đãi với dự án đầu tư theo địa bàn…) hoặc ưu đãi về thuế suất đối với dự án đầu tư mới của một số ngành nghề
 • Xác định các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế: Thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán….

6. Thu nhập không phải tính thuế TNDN

Các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh liên kết trong nước sau khi đã nộp thuế TNDN

Xem thêm:

Cách kê khai các chỉ tiêu điều chỉnh lợi nhuận trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ Kiểm toán Uy Tín và Dịch vụ Tư vấn Thuế

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X