email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân, DN - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân, DN

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân, DN

Trong trường hợp có những thay đổi thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân, Doanh nghiệp cần những thông tin gì? Phải thực hiện như thế nào? Hãy cùng IAC Hà Nội tìm hiểu chi tiết để giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình thay đổi.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

I. Thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân

Người lao động khi thay đổi thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân như: thay đổi số chứng minh nhân dân trên mã số thuế, thay đổi nơi thường trú…thì phải làm như thế nào? Người lao động có thể trực tiếp nộp thông báo thay đổi hay có thể uỷ quyền cho doanh nghiệp thực hiện? IACHN sẽ hướng dẫn bạn đọc thủ tục cập nhật thông tin thay đổi của người lao động trên MST TNCN đã được cấp.

Căn cứ: Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế, có hiệu lực từ ngày 28/06/2016.

Đối với người lao động khi điều chỉnh thông tin đăng ký thuế dẫn tới làm thay đổi cơ quan thuế quản lý hoặc không, đều thực hiện cập nhật thông tin mới theo hướng dẫn dưới đây:

Thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân

1. TH: Người nộp thuế trực tiếp thay đổi thông tin với cơ quan thuế

Quy định tại điểm c, khoản 9, Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ đăng ký thuế:

“c) Đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh:

c1) Người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của cá nhân trên các Giấy tờ này có thay đổi.”

Như vậy, hồ sơ thay đổi bao gồm:

  1. Tờ khai điểu chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST (mẫu ban hành kèm thông tư số 95/2016/TT-BTC)
  2. Bản phô tô thẻ Căn cước công dân (hoặc Chứng minh thư nhân dân) mới của cá nhân người nộp thuế hoặc người phụ thuộc, không yêu cầu công chứng.

2. TH: Người nộp thuế uỷ quyền cho cơ quan chi trả thu nhập làm hồ sơ:

“c2) Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

– Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Như vậy, hồ sơ thay đổi mà cơ quan chi trả thu nhập cần chuẩn bị:

  1. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 05-ĐK-TH-TCT (ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC). Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế thay đổi.
  2. Bản phô tô giấy tờ có thay đổi các thông tin đăng ký thuế (thẻ Căn cước công dân mới, Chứng minh thư nhân dân mới,…) không yêu cầu công chứng.

Người làm thủ tục nộp hồ sơ thay đổi tại Bộ phận Một cửa của Cơ quan thuế quản lý, nếu hồ sơ cần bổ sung, sửa đối thì Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp. Nếu hồ sơ thay đổi thông tin đã hợp lệ thì trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thông tin người nộp thuế sẽ được cập nhật.

II. Thay đổi thông tin đăng ký thuế cho Doanh nghiệp

Với những Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin đăng ký thuế cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện chi tiết theo quy trình sau đây.

Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế cho Doanh nghiệp

1. Chuẩn bị hồ sơ:

* Điền thông tin theo mẫu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

* Với những Doanh nghiệp hoạt động theo giấy Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;

– Giấy đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

* Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện pháp luật cho Doanh nghiệp;

* Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (nếu có):

– Với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam.

– Với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.

2. Nơi nộp hồ sơ

Không nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng thuế mà gửi qua Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

3. Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với chi tiết thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân, doanh nghiệp trên đây sẽ hỗ trợ đắc cho bạn. Nếu bạn còn gặp bất cứ khó khăn nào khác, hãy liên hệ ngay IAC Hà Nội để được hỗ trợ tư vấn!


admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X