email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Hóa đơn chứng từ

Cách phân biệt các loại hóa đơn

Cách phân biệt các loại hóa đơn

Khi các bạn đi mua hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà cung cấp và được nhà cung cấp xuất hóa đơn, nhưng bạn...
Xem tiếp
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn

Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất… trên hóa đơn giá trị gia...
Xem tiếp