email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Đội ngũ chuyên gia


Ngày đăng: 08/10/2018

IAC nói chung và IAC Chi Nhánh Hà Nội nói riêng luôn nỗ lực phát triển đội ngũ nhân sự mạnh, giỏi, có tâm để cùng nhau xây dựng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhân sự của Công ty bao gồm các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam, những người đại diện cho kiến thức tổng hợp giữa sự hiểu biết trong nước và kỹ năng quốc tế. 

1. Ông Mai Thanh Hiếu – Tổng Giám đốc IAC

Ông Hiếu có 26 năm kinh nghiệp trong lĩnh vược kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Năm 2001, ông là sáng lập viên của IAC đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành của IAC từ năm 2001 đến nay.

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Thạc sỹ luật học;
– Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc điều hành từ năm 2001 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C.

2. Ông Nguyễn Bá Chinh – Giám đốc IAC Hà Nội

Ông Nguyễn Bá Chinh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Chinh chuyên sâu về mảng dịch vụ tư vấn thuế, thuế quốc tế và và các dịch vụ liên quan tới thuế cũng như tư vấn kế toán, tài chính.

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Giám đốc điều hành từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn S&S (Hàn Quốc);
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Grant Thornton (Anh Quốc).

3. Ông Nguyễn Hoài Ngọc – Phó Giám đốc IAC Hà Nội

Ông Nguyễn Hoài Ngọc có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Ngọc chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Thương mại).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Deloitte.

4. Bà Hà Thị Thu Trang – Phó Giám đốc IAC Hà Nội


Bà Hà Thị Thu Trang có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Bà Trang chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.
Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
– Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – Thành viên đại diện của hãng Moore Stephens International.

5. Bà Đinh Thị An Thanh – Trưởng phòng kế toán IAC Hà Nội


Bà Đinh Thị An Thanh có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính. Lĩnh vực chuyên sâu là kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế.
Học vấn
– Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Chứng chỉ ACCA;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

Kinh nghiệm công tác
– Trưởng phòng kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập từ 2012- nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Nexia ACPA (nay là Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam) từ 2010-2012;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán VAE.


Mục tiêu của IAC Chi nhánh Hà Nội là “Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự Chắc nghiệp vụ Giỏi chuyên môn”. 


Bài viết liên quan
Cam kết Uy tín – Chất lượng

Cam kết Uy tín – Chất lượng

Công ty THNH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) được thành lập vào ngày 19/11/2001, được Bộ Tài Chính và...
Xem tiếp
Quyền lợi khách hàng

Quyền lợi khách hàng

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu...
Xem tiếp
Về IAC Hà Nội

Về IAC Hà Nội

Công ty THNH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) được thành lập vào ngày 19/11/2001, được Bộ Tài Chính và...
Xem tiếp
Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Khai thác và phát huy thế mạnh trong năng lực chuyên môn Kiểm toán, Kế toán, Thuế và kinh...
Xem tiếp
Doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI

 East West Industries Viet Nam Co., Ltd Kiểm toán BCTC Globe Express Co., Ltd Kiểm toán...
Xem tiếp
Chất lượng

Chất lượng

Có thể dễ dàng nói rằng: “Chúng tôi đưa ra các dịch vụ có chất lượng cao”. Như quý Công ty đã biết từ...
Xem tiếp