email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Điểm mới: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Điểm mới: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điểm mới: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó có một số điêm mới. IAC tổng hợp ngắn trong bài viết sau. Xem ngay!

Xem thêm: Hệ thống văn bản thuế mới số 04 tháng 09 năm 2017

tai-khoan-ke-toan

6 điểm mới là gì?

  1.  Đổi mới cách tiếp cận chính sách.
  2. Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
  3. Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
  4. Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.
  5. Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.
  6. Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế cho Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2016 củ Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính.

Xem thêm: Tư vấn tài chính doanh nghiệp Hiệu quả

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X