email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Giảm tiền thuê đất năm 2023 - Mới ban hành tháng 10

Giảm tiền thuê đất năm 2023

Giảm tiền thuê đất năm 2023

Ngày 03/10/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hàng Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Tương tự như các năm trước đây, đối tượng được giảm là các đơn vị, cá nhân đã thuê đất của nhà nước theo hình thức trả tiền hằng năm. ĐIỂM KHÁC BIỆT so với trước đây là họ KHÔNG CẦN PHẢI CHỨNG MINH BỊ ẢNH HƯỞNG KHÓ KHĂN BỞI COVID. 

Số tiền thuê đất được giảm

  • Mức giảm 30% trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023
  • Không giảm cho số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định về tiền thuê đất thì mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có)sau khi đã được giảm hoặc/và được khấu trừ (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ).

Trình tự thủ tục nộp hồ sơ

  • Hạn nộp hồ sơ là ngày 31/3/2024.
  • Bộ hồ sơ bao gồm
    • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg
    • Quyết định cho thuê đất hoặc Hpự đồng thuê đất hoặc GCN quyền sử dụng đất
  • Phương thức nộp: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2024.

Tải về Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X