email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hóa đơn in ký tự "&" thành "và" vẫn được chấp nhận - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hóa đơn in ký tự “&” thành “và” vẫn được chấp nhận

Hóa đơn in ký tự “&” thành “và” vẫn được chấp nhận

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , hóa đơn nếu ghi sai tên, địa chỉ của người mua thì phải lập biên bản điều chỉnh.

Tuy nhiên, trường hợp tên người mua trên hóa đơn được bên bán thay đổi ký tự “&” thành “và” hoặc viết tay ký tự “&” do phần mềm xuất hóa đơn của bên bán không có ký tự này thì Cục thuế TP.HCM vẫn chấp nhận, không bắt buộc lập biên bản điều chỉnh.

img10

img7

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X