email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Hướng dẫn điều chỉnh chứng từ nộp thuế bị sai sót


Ngày đăng: 17/08/2018

Công ty đã nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền. Doanh nghiệp sẽ cần khai báo điều chỉnh như thế nào? 

Các căn cứ pháp lý hướng dẫn?

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại khoảng 10, điều 1, thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 đều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC. Cụ thể,

 1. Hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hoá/ dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên.

Nguyên tắc xử lý sai sót khi kê khai và nộp ngân sách nhà nước sai nếu có sẽ được xử lý như sau (Căn cứ Thông tư số 84/2016/TT-BTC ban hành ngày 17/6/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, quy định việc xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin nộp thuế):

 • Sai sót phát sinh bên nào thì bên đó phải chủ động xác định nguyên nhân, gửi báo cáo tra soát/ thông báo đến đơn vị liên quan.
 • Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót, sẽ lập giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mẫu C1-07/NS ban hành cùng quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) gửi Kho bạc nhà nước để điều chỉnh.
 • Nếu người nộp thuế phát hiện sai sót, sử dụng thư tra soát mẫu C1-11/NS ban hành kèm theo thông tư số 84/2016/TT-BTC ban hành ngày 17/6/2016.

 

 

Hướng dẫn cách xử lý khi doanh nghiệp phát hiện sai sót

Doanh nghiệp đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm:

 • thuế nhập khẩu;
 • thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền. Doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn điều chỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện điều chỉnh sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại hình công ty và loại hình hàng hoá nhập khẩu, cụ thể như sau:

 1. Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa thì hoạt động này được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT hàng nhập khẩu nếu đáp ứng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Các khoản chi phí đáp ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
 2. Trường hợp Công ty nộp tiền thuế nội địa vào ngân sách nhà nước nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp thuế, Công ty thực hiện lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót gửi cho cơ quan thuế.
 3. Trường hợp Công ty nộp tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách nhà nước nhưng ghi sai các thông tin trên chứng từ nộp tiền thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
 4. Trường hợp sai sót cụ thể trên chứng từ nộp thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Tóm lại: Đối với khoản thuế nộp cho cơ quan thuế nội địa, nếu ghi sai thông tin trên chứng từ nộp tiền thì doanh nghiệp lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành tại Thông tư 84/2016/TT-BTC) gửi kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh sai sót cho cơ quan thuế.

Số thuế GTGT đầu vào chi phí cho hàng nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được khấu trừ và hạch toán.

XEM ĐẦY ĐỦ CÔNG VĂN: TẠI ĐÂY

TẢI NGAY CÔNG VĂN !!

 Công văn số 51690/CT-TTHT ngày 25/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sai sót. 


Bài viết liên quan
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp...
Xem tiếp
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2019

1. Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau: Các khoản trích theo lương Trích...
Xem tiếp
Tuyển dụng: Trưởng nhóm và Trợ lý kế toán – kiểm toán

Tuyển dụng: Trưởng nhóm và Trợ lý kế toán – kiểm toán

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập - Chi nhánh Hà Nội (IAC Hà Nội), với hơn 15 năm kinh...
Xem tiếp
Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hoá đơn điện tử – Hiểu đúng làm đúng

Hiện nay hoá đơn điện tử đang ngày càng áp dụng rộng rãi, tuy nhiên, do là hình thức hoá đơn mới nên...
Xem tiếp
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

Chính sách thuế TNCN năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017 nên việc quyết toán thuế TNCN năm...
Xem tiếp
Hướng dẫn kê khai bổ sung hoá đơn quên kê khai

Hướng dẫn kê khai bổ sung hoá đơn quên kê khai

Bạn có biết khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện? Câu trả lời là: thời điểm kê khai bổ sung...
Xem tiếp