email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Quy trình dịch vụ Kế toán - Kiểm toán IAC Hà Nội

Quy trình dịch vụ Kế toán

Quy trình dịch vụ Kế toán

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam, IAC không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phong cách dịch vụ, gia tăng lợi ích, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, do đó quy trình dịch vụ kế toán tại  IAC luôn được thực hiện chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Tiếp nhận khách hàng mới 1. Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán.
Tìm hiểu khách hàng và mở cơ sở dữ liệu 2. Tìm hiểu khách hàng, nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ, tư vấn về tính hợp lí của các nghiệp vụ kế toán phát sinh cũng như tư vấn tối ưu thuế cho doanh nghiệp;
3. Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng;
4. Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý;
5. Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý);
6. Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý;
Thực hiện ghi sổ và Kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn 5S 7. Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán;
8. Lập và in sổ kế toán, hoàn chỉnh và in các loại chứng từ theo quy định;
9. Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán;
10. Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
11. Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh
Khóa sổ, quyết toán và in ấn sổ sách 12. Khóa sổ, quyết toán và in ấn sổ sách
– Lập báo cáo tài chính;
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.
– In sổ sách kế toán

IAC – Cam kết thực hiện đúng, chính xác theo quy trình dịch vụ.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X