email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Rút ngắn thời gian xử lý hóa đơn của cơ quan thuế từ 5 ngày xuống 2 ngày - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Rút ngắn thời gian xử lý hóa đơn của cơ quan thuế từ 5 ngày xuống 2 ngày

Rút ngắn thời gian xử lý hóa đơn của cơ quan thuế từ 5 ngày xuống 2 ngày

Ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về hoá đơn bán hàng, hoá đơn cung ứng dịch vụ trong kinh doanh của doanh nghiệp. Tại thông tư này sẽ có 3 điểm thay đổi đáng lưu ý nhất về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn kế toán bắt buộc phải nắm được, những thay đổi này cũng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. IACHN tóm tắt các điểm mới như sau.

  • Thông tư mới ban hành: TT37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017
  • Thông tư cũ: TT39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015.
  • Thông tư  37/2017/TT-BTC này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017.

thong-tu-37

1. Rút ngắn thời gian chấp thuận hóa đơn tự in xuống còn 2 ngày làm việc

Các doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng và có hóa đơn mua sắm TSCĐ từ 1 tỷ đồng trở lên nếu được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện tự in hóa đơn, thì:

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc (Trước là 05 ngày) kể từ khi nhận được văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.
  • Trường hợp sau 02 ngày làm việc (Trước là 05 ngày) cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in.
Bạn cần nhớ: thời gian chấp thuận sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp được cơ quan thuế kể từ ngày 12/06 chỉ còn 02 ngày làm việc; sau thời gian này, nếu cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp mặc nhiên được sử dụng hóa đơn tự in.

2. Rút ngắn thời gian chấp thuận hóa đơn đặt in xuống còn 2 ngày làm việc

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ qua thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện.
  •  Trong thời hạn 02 ngày làm việc( trước là 05 ngày) kể từ khi nhận được đề nghị dử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.
  •  Trường hợp sau 02 ngày làm việc( trước là 05 ngày) cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in.
Bạn cần nhớ: thời gian chấp thuận hóa đơn đạt in của doanh nghiệp cũng được cơ quan thuế từ ngày 12/06/2017 chỉ còn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày làm việc).

3. Rút ngắn ngày Thông báo phát hành hóa đơn xuống còn 2 ngày

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày (Trước là 05 ngày và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký thông báo) trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần gửi kèm hóa đơn mẫu.

Lời kết: Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn sau 2 ngày khi gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với các thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu được lập đúng theo quy định. Thời gian mua hóa đơn, tự in, đặt in hóa đơn đã giảm đáng kể, điều này sẽ góp phần tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh được những phiền hà, mất thời gian không cần thiết về thủ tục mua, in hóa đơn giá trị gia tăng GTGT.

Tải thông tư: TẢI NGAY THÔNG TƯ 37/2017/TT-BTC

Tham khảo thêm: 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X